• Om Specular
 • Psykoterapeutuddannelse
 • Specularpsykologerne
 • Specular på arbejdspladsen
 • Kurser
 • Kurser 2

Tilknyttede i Specularhuset

Katrine Kristensen Rolighed

Katrine Kristensen Rolighed

Katrine Kristensen Rolighed

Cand. psych. aut. - Specialist i Psykoterapi - Mobil: 22 30 83 67 - Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Det kan jeg hjælpe med:

 • Terapi til voksne
 • Lederudvikling
 • Supervision af psykologer og andet sundhedspersonale

Jeg har særlig interesse, viden og erfaring indenfor følgende områder, der både knytter sig til arbejds- og privatlivet:

 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Angst- præstationsangst, panikangst, fobi mv.
 • Depression
 • Sorg og krise
 • Smertehåndtering
 • Personlig udvikling
 • Manglende selvværd
 • Manglende gennemslagskraft

Jeg lægger vægt på faglig soliditet og kvalitetssikring af mit arbejde. Det sker gennem fortsat videreuddannelse - bl.a. er jeg ved at færdiggøre specialistuddannelsen i psykoterapi.

Tilknyttet Prescriba og andre psykolognetværk.
Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

Se mit CV

Anette Bruun

Anette Bruun

Anette Bruun

 

Anette Bruun - mobil: 87 55 25 59 - mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilknyttet Specular som psykomotorisk terapeut og underviser ved Speculars 3-årige Psykologiske Efteruddannelse. Anette Bruun er lektor og studievejleder ved Psykomotorikuddannelsen i Randers, hvor hun har været siden 1987.

Anette tilbyder enetimer og gruppeundervisning i psykomotorisk terapi

Anette siger om sit arbejde: "Det centrale i mit arbejde er at tage udgangspunkt i den enkeltes indre drivkraft med henblik på at få bedre kontakt til sig selv og andre, og at handle ud fra det, der giver mening i livet. Jeg har især erfaring med at arbejde ud fra den kropslige forankring og har i det terapeutiske arbejde fokus på at se sammenhængen mellem krop-følelse-tanke-handling. Vejen derhen går ofte gennem det sansende, det relationelle og det kreative udtryk. Kort sagt handler det for mig om at tage afsæt i det NU, der er lige her, og at vide, at det næste skridt er det første i resten af dit liv.

Hos mig vil du blive bedre til at mærke kroppens signaler og handlemuligheder ved at få bevidsthed om, hvordan krop og følelser hænger sammen.Du vil få konkrete redskaber i form af fysiske/psykisk relaterede øvelser - alt sammen for bedre at kunne håndtere udfordrende situationer i din hverdag.Jeg vægter nærvær og tid til fordybelse, idet det giver de bedste forudsætninger for at styrke kontakten til dig selv og at give mulighed for nye indsigter.

Alle aktiviteter tager udgangspunkt i din personlige situation."

Siden 1986 har Anette Bruun arbejdet professionelt med selvudvikling gennem undervisning af grupper og individuelle forløb, både som ansat og i selvstændig klinik i Aarhus.

Psykomotorisk terapi kan stå alene eller være et godt supplement til Speculars psykologbehandling.

Temaer: kropsbevidsthed og kropsoplevelse, grounding og centrering, egenomsorg, styrke, afspænding, kontakt og grænser.

Udover ovenstående temaer er der i gruppeundervisningen fokus på træning af relationskompetencer og dermed stimulere deltagernes sociale liv.

Se mit CV

Inger Lise Eriksen-Jensen

Inger Lise Eriksen-Jensen

Inger Lise Eriksen-Jensen

Inger Lise Eriksen-Jensen - Virksomhedskonsulent - Mobil: 2071 7818 - Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Virksomhedskonsulent tilknyttet Specular.

Tilbyder undervisning og kurser i inspiration til et bedre arbejdsmiljø.

Tilbyder undervisning i form af kurser og formidling i form af workshops, oplæg og dialogmøder om mobning på arbejdspladsen til virksomheder på både individ- og organisationsniveau.

Tilbyder hjælp til håndtering, forebyggelse, supervision samt kursusforløb i forbindelse med mobning. Herunder afklarende samtaleforløb med mobbede, mobbere, kolleger samt supervision til lederen.

Tilbyder undervisning, vidensformidling og supervision til medarbejdere og ledere i jobcentre og faglige organisationer.

Derudover tilbydes arbejde inden for de øvrige områder af de psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet - eksempelvis konflikter, kommunikation, sexchikane, udbrændthed, samarbejde, omstillingsparathed og stress.

Læs mere om mine kompetencer inden for det psykiske arbejdsmiljø og mobning på arbejdspladsen

Skræddersyede tilbud som passer til netop din virksomhed tilbydes gerne.

Hvem er jeg?
Har arbejdet som konsulent og projektleder siden 1989, og har fortløbende udviklet specialekspertice i mobning på arbejdspladsen.

Har 12 års samlet Psykologisk Efteruddannelse og afslutter Speculars Psykoterapeutuddannelse i januar 2015.

Har udgivet bogen "Mobning på arbejdspladsen - årsager og løsninger" i 2007, samt udgivet folder, flere artikler og rapporter om emnet.

Min baggrund
Mobning har været omdrejningspunktet for mit arbejdsliv, før der overhovedet var sat ord på, hvad mobning i det hele taget var for en størrelse.

Første gang jeg stiftede bekendtskab med mobning på arbejdspladsen var, da jeg arbejdede med arbejdsmiljø hos HK. Over en længere periode oplevede jeg, at der var mange, som havde det dårligt, når de kom ind og bad om hjælp. Stille og roligt gik det op for mig, at der var en rød tråd i det, de fortalte, og det, de havde været udsat for. Og da jeg først begyndte at interessere mig for årsagerne, vidste jeg, hvad jeg gerne ville beskæftige mig med. Og det har jeg gjort lige siden.

I mit arbejde med mobning på arbejdspladsen har jeg udgivet bogen "Mobning på arbejdspladsen - årsager og løsninger" i samarbejde med Eva Gemzøe Mikkelsen og Kirsten Kullberg i 2007. Bogen er et opslagsværk, som beskriver, hvad mobning er, hvilke typer af mobning der eksisterer, og ikke mindst forklarer, hvad man kan gøre for at forebygge og bekæmpe mobning på arbejdspladsen. Læs mere om bogen ved at klikke her.

I dag er jeg tilknyttet Specular virksomhedskonsulent med speciale i mobning på arbejdspladsen. Som en del af min erfaring har jeg arbejdet med en del projekter, som omhandler mobning på arbejdspladsen. Jeg er medlem af 'International Association on Workplace Bullying and Harassment' (IAWBH), som samler viden, forskning og praksis på verdensplan. Jeg var en del af den danske komité, da den internationale konference blev afviklet i Danmark i 2012. Du kan læse om IAWBH her: www.iawbh.org

Inger Lise Eriksen-Jensen er konsulent på den leveringsaftale, Specular har med Magistraten for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune om mobning på arbejdspladsen.

Se inger lises cv

Bente Torp

Bente Torp

Bente Torp

Cand.pæd.psych.aut. - Mobil: 22 13 09 36 - Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne - individuelt, samt til par og familier. Terapien kan omhandle forskellige problematiker som:

 • Angst og depression
 • Sorg og krisebearbejdning
 • Stresshåndtering
 • Personlig udvikling
 • Arbejdsrelaterede problemstillinger og konflikthåndtering - både privat og arbejdsmæssigt

Jeg har særligt erfaring med - og interesse for - relationsarbejde både i par og familier og i forhold til børn, unge og voksne med særlige behov.

Tilgangen i terapien er præget af min optagethed af koblingen mellem krop og psyke, som i praksis integreres gennem samtale, mindfulness- og kropslige øvelser, for eksempel i form af afspænding.

Terapien tilpasses individuelt med fokus på bearbejdning af: oplevelser, tanker, følelser og reaktionsmønstre.

Terapien kan støtte dig i at opnå en bedre kontakt med dig selv - både tanke- og følelsesmæssigt, i at finde afklaring af egne ønsker og behov, i at afdække og udvikle egne ressourcer til at håndtere udfordringer i livet, og til at indgå i relationer både privat og arbejdsmæssigt.

Udover terapi tilbyder jeg supervision til enkeltpersoner og grupper, og jeg afholder temadage og udviklingsforløb på arbejdspladser, særligt med fokus på professionel empati og trivsel på arbejdspladsen.

Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

Se mit CV