UNDERVISERE – MED LANG PSYKOTERAPEUTISK ERFARING

KATRINE

BENTE

ANETTE

ASTRID

TOVE

HANNE

ANNY

DAGMAR

KATRINE KRISTENSEN ROLIGHED

Cand. psych. aut. – Specialist i Psykoterapi
Mobil: 22 30 83 67 – Email: kkr@specular.dk

Katrine K. Rolighed er en af Specular Psykologerne og har klinik i Hedensted, hvor hun tager imod klienter med henvisning.

Det kan jeg hjælpe med:

 • Terapi til voksne
 • Lederudvikling
 • Supervision af psykologer og andet sundhedspersonale

Jeg har særlig interesse, viden og erfaring indenfor følgende områder, der både knytter sig til arbejds- og privatlivet:

 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Angst- præstationsangst, panikangst, fobi mv.
 • Depression
 • Sorg og krise
 • Smertehåndtering
 • Personlig udvikling
 • Manglende selvværd
 • Manglende gennemslagskraft

Jeg lægger vægt på faglig soliditet og kvalitetssikring af mit arbejde. Det sker gennem fortsat videreuddannelse.

Tilknyttet Prescriba og andre psykolognetværk. Jeg har klinik i Hedensted, og har aftale med sygesikringen og modtager derfor klienter med henvisning.

BENTE TORP

Cand.pæd.psych.aut. 
Mobil: 22 13 09 36 – Email: bt@specular.dk

Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne – individuelt, samt til par og familier. Terapien kan omhandle forskellige problematiker som:

 • Angst og depression
 • Sorg og krisebearbejdning
 • Stresshåndtering
 • Personlig udvikling
 • Arbejdsrelaterede problemstillinger og konflikthåndtering – både privat og arbejdsmæssigt

Jeg har særligt erfaring med – og interesse for – relationsarbejde både i par og familier og i forhold til børn, unge og voksne med særlige behov.

Tilgangen i terapien er præget af min optagethed af koblingen mellem krop og psyke, som i praksis integreres gennem samtale, mindfulness- og kropslige øvelser, for eksempel i form af afspænding.

Terapien tilpasses individuelt med fokus på bearbejdning af: oplevelser, tanker, følelser og reaktionsmønstre.

Terapien kan støtte dig i at opnå en bedre kontakt med dig selv – både tanke- og følelsesmæssigt, i at finde afklaring af egne ønsker og behov, i at afdække og udvikle egne ressourcer til at håndtere udfordringer i livet, og til at indgå i relationer både privat og arbejdsmæssigt.

Udover terapi tilbyder jeg supervision til enkeltpersoner og grupper, og jeg afholder temadage og udviklingsforløb på arbejdspladser, særligt med fokus på professionel empati og trivsel på arbejdspladsen.

Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

ANETTE BRUUN

Psykomotorisk terapeut og lektor.
Mail: ab@specular.dk

Jeg er underviser ved Speculars 3-årige Psykologiske Efteruddannelse.

Det centrale i mit arbejde er at tage udgangspunkt i den enkeltes indre drivkraft med henblik på at få bedre kontakt til sig selv og andre, og at handle ud fra det, der giver mening i livet.

Jeg har især erfaring med at arbejde ud fra den kropslige forankring og har i det terapeutiske arbejde fokus på at se sammenhængen mellem krop-følelse-tanke-handling. Vejen derhen går ofte gennem det sansende, det relationelle og det kreative udtryk.

Kort sagt handler det for mig om at tage afsæt i det NU, der er lige her, og at vide, at det næste skridt er det første i resten af dit liv.

Udover at være tilknyttet Specularhuset har jeg siden 2007 været studievejleder og lektor ved Psykomotorikuddannelsen i Randers.

Siden 1986 har jeg arbejdet professionelt med selvudvikling gennem undervisning af grupper og individuelle forløb, både som ansat og i selvstændig klinik i Aarhus.

ASTRID ELISABETH LÜTKEN

Ekstern underviser – cand.psych.aut. – Psykoterapeut MPF
Mobil: 27 62 03 33 – Email: astridlytken@gmail.com

Autoriseret cand.psyk. og kunstterapeut

Har gennemført Speculars 3 -årige Psykologiske Efteruddannelse samt Speculars Efteruddannelse II del.

Min uddannelsesmæssige baggrund er, ud over cand. psyk., også keramiker fra Århus Kunstakademi, Massagelærer og Analytisk kunstterapeut.

Astrid Lütkens hjemmeside

TOVE HAUGAARD

Ekstern underviser – cand. psych. Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.
Mobil: 22 25 51 80 – Mail: tah@psykologpraksis.net

Jeg er tidligere uddannet fysioterapeut og har taget Speculars 3-årige Psykologiske Efteruddannelse.

Jeg har som psykolog fået alsidige terapeutiske erfaringer indenfor et bredt felt. Særligt interesserer jeg mig for det terapeutiske arbejde indenfor områderne sorg og tab, stress og sygdomsproblematikker. At arbejde med disse svære vilkår kan danne grobund for personlig vækst og for et mere meningsfuldt ståsted i livet.

Psykolog Tove Haugaards hjemmeside

HANNE THORUP

Hanne er cand. psych. aut. og medstifter af Specular. 
Email: ht@specular.dk

Hanne arbejder i alle tre afdelinger af Specular:

Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1984. Har bred erfaring med psykosomatiske symptomer, angst, depression, mindreværd, sorg og krise. Arbejder både individuelt, med par og med grupper.

Specular Uddannelse: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker. Efteruddannelsen er for både ledere og medarbejdere.

Specular På Arbejdspladsen: Har udviklet og forestået kurser og projekter til rehabilitering af mobningsramte samt til generel forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Cand. psych. fra Aarhus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1983-2006. Deltaget i kurser inden for en bred vifte af terapiformer, herunder kropsterapi, drømmeforståelse, gestalt- og billedterapi.

Har undervist i psykologi på Randers Afspændingspædagogiske Seminarium. Har sammen med psykolog Anny Haldrup udviklet og gennemført et psykosomatisk klinikprojekt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet fra 1980-1984. Projektet modtog lægehenviste patienter med psykosomatiske symptomer, primært hovedpine. Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet, Egmontfonden og Århus Amt.

Privat psykologpraksis sammen med Anny Haldrup fra 1984. Har arbejdet som krisepsykolog for DSB og P&T og haft ydernummer under sygesikringen siden 1992.

Medstifter af Specular i 1992 sammen med psykologerne Anny Haldrup, Dagmar Møller Kristensen og Carol Dimmitt. Medforfatter til Speculars bog: “Mød livet – fra kernen” 2007.

Udviklede og forestod sammen med Anny Haldrup kursusdelen til Projekt “Tilbage til job” (Titijob) 2002-2004. Projektets formål var rehabilitering af en gruppe mobningsramte, der havde mistet tilknytningen til arbejdslivet. HK Århus var samarbejdspartner i projektet.

Har sammen med Anny Haldrup, Dagmar Møller Kristensen og Inger Lise Eriksen-Jensen stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt “Rehabilitering af mobningsramte – en tidlig indsats”. Projektet var forankret i Sundhed og Omsorg, Århus Kommune, og finansieret af Forebyggelsesfonden.

ANNY HALDRUP

Anny er cand. psych. aut. og medstifter af Specular.
Email: ah@specular.dk

Arbejder i alle tre afdelinger af Specular.

Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1984. Har bred erfaring med psykosomatiske symptomer, angst, depression, sorg og krise. Arbejder både med individuel- par- og gruppeterapi.

Specular Uddannelse: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker. Efteruddannelsen er for både ledere og medarbejdere.

Specular På Arbejdspladsen: Har udviklet og forestået kurser og projekter til rehabilitering af mobningsramte samt til generel forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Cand. psych. fra Aarhus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialist og supervisor i psykoterapi siden 1996.

Deltaget i kurser indenfor en bred vifte af terapiformer, herunder kropsterapi, drømmeforståelse, gestalt- og billedterapi. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1983 – 2006.

Udviklede og gennemførte sammen med psykolog Hanne Thorup fra 1980 – 1984 et psykosomatisk klinikprojekt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet modtog lægehenviste patienter med psykosomatiske symptomer, primært hovedpine. Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet, Egmontfonden og Århus Amt.

Startede privatpsykologpraksis i 1984 i Århus sammen med Hanne Thorup.

Har arbejdet som krisepsykolog indenfor DSB og P&T og har siden 1992 haft ydernummer under sygesikringen.

Startede Specular i 1992 sammen med psykologerne Hanne Thorup, Carol Dimitt og Dagmar Møller Kristensen.

Udviklede og forestod sammen med Hanne Thorup kursusdelen til Projekt “tilbage til Job” (Titijob)fra 2002 – 2004 . Projektets formål var rehabilitering af en gruppe mobningsramte, der havde mistet tilknytningen til arbejdslivet. HK Århus var samarbejdspartner i projektet Medforfatter til Speculars bog “Mød livet – fra kernen” 2007

Har sammen med Hanne Thorup, Dagmar Møller Kristensen og Inger Lise Eriksen-Jensen siden 2009 -2011 stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt ‘ rehabilitering af mobningsramte -en tidlig indsats’. Projektet var financeret af Forebyggelsesfonden og forankret i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

DAGMAR MØLLER KRISTENSEN

Dagmar er cand. psych. aut.og medstifter af Specular.
Email: dmk@specular.dk

Arbejder i alle tre afdelinger af Specular:

Specular Uddannelsen: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper – både ledere og medarbejdere, der arbejder professionelt med andre mennesker. 16 hold har gennemført Speculars 3 – årige Psykologiske Efteruddannelse. Efterfølgende har mange kursister taget efteruddannelsens overbygninger: 2., 3. og 4. del. Desuden har et stort antal grupper gennemført Speculars 1 – årige Psykologiske Grundkursus.

Specular På Arbejdspladsen: Arbejder med ledelsesudvikling og supervision af ledere ud fra Speculars teori om Kernen og Masken på arbejdspladsen. Har desuden udviklet og forestået kurser og projekter til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1986. Har bred erfaring med bl.a. sorg og kriser. Depressioner, angst og psykosomatiske symptomer. Problemer med parforhold og familierelationer.

Cand.psych. fra Århus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialist i psykoterapi. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1981 – 2006. Har deltaget i en lang række psykoterapikurser, herunder kurser i kropsterapi, drømmeforståelse og oplevelsesorienterede metoder.

Har arbejdet i PPR og som klinisk psykolog på psykiatrisk hospital. Privat psykologpraksis og kursusvirksomhed i offentligt og privat regi fra 1986. Fra 1992 ydernummer under sygesikringen. Krisepsykolog for DSB og P & T fra 1990 – 1995. Var medstifter af Specular i 1992 og har siden været med i udviklingen af firmaet. Oprettede og drev en afdeling af Specular på Holck Winterfeldts Allé i København fra 2000 – 2006.

Medforfatter af bogen: ‘Mød livet – fra kernen.’ 2007.

Har sammen med Anny Haldrup, Hanne Thorup og Inger Lise Eriksen-Jensen stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt ‘Rehabilitering af mobningsramte – en tidlig indsats’. Projektet var forankret i Sundhed & Omsorg, Århus Kommune, og finansieret af Forebyggelsesfonden.


Alle undervisere er højt kvalificerede psykologer/terapeuter med lang psykoterapeutisk erfaring Specular lægger vægt på kvalitet i undervisningen. Derfor går viden om psykologi og psykoterapi hånd i hånd med praktisk psykoterapeutisk erfaring.

Underviserne har et fælles teoretisk og terapeutisk udgangspunkt, men samarbejder ud fra forskellige psykologiske specialer. Sammenhængen og progressionen i processerne sikres ved, at underviserne arbejder tæt sammen omkring indhold og øvelser.

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR