Forfatter: business

Katrine Kristensen Rolighed

Cand. psych. aut. – Specialist i Psykoterapi
Mobil: 22 30 83 67 – Mail: kkr@specular.dk

Jeg tager imod klienter med og uden henvisning.

Tidsbestilling uden henvisning

Tidsbestilling med henvisning

Klinikadresse: Egå Strandvej 4A, 8250 Egå

Bus: Linje 17
Parkering: Solklintvej

Det kan jeg hjælpe med:

 • Terapi til voksne
 • Supervision af psykologer og andet sundhedspersonale
 • Lederudvikling

Jeg har særlig interesse, viden og erfaring indenfor følgende områder:

 • Meditationspraksis
 • Stresshåndtering
 • Afdækning af følelsesregulering og fremme af bedre følelseshåndtering
 • Angst (generaliseret angst, præstationsangst, fobier, mild OCD)
 • Depressionsbehandling
 • Manglende selvværd
 • Manglende gennemslagskraft
 • Sorg og krise (f.eks. i forbindelse med dødsfald, skilsmisse, tab af funktionsniveau)
 • Smertebehandling
 • Personlig udvikling
 • Parforhold
 • Relationelle traumer fra barndommen (f.eks. incest, vokse op med alkoholiserede forældre, psykisk sygdom eller med psykisk eller fysisk vold)

Jeg lægger vægt på faglig soliditet og kvalitetssikring af mit arbejde. Det sker gennem fortsat videreuddannelse og supervision

Se mit CV

Denise Bakholm

Job:
Bred ledelseserfaring indenfor Børne- og ungeområdet siden 1989.
De fleste år leder af ledere.
(dagtilbud, myndighedsområde, konsulentgrupper, specialtilbud, sundhedsområdet, kriminalpræventive områder og væresteder)

 • Fra 2004 til 2006 Småbørnschef
 • Fra 2006 til 2011 Leder af Børne og Familieområder, med myndighedsområder, sundhedsområde og dagtilbud sammen.
 • Fra 2011 til 2013 Områdeleder for dagtilbud
 • Fra 2013 til nu, Centerleder af Center For Tværfaglig Forebyggelse

Uddannelser:
Diplom i ledelse i 1999
Marte Meo Therapist 2001
Lederuddannelse, Implement 2009
Coaching 2010
Diplommodul i læreplaner 2011
Speculars 3 – årige Psykologiske Efteruddannelse, 2008 – 2011
Psykoterapeut fra Specular 2017

Dagmar Møller Kristensen

Dagmar er cand. psych. aut./ specialist i psykoterapi. Medstifter af Specular.
Badevej 1, Risskov. Mobil: 22 87 87 72. Mail: dmk@specular.dk

Arbejder med terapi og supervision

Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1986. Har bred erfaring med bl.a. sorg og kriser. Depressioner, følelsesmæssig ubalance og psykosomatiske symptomer, samt parforholdsproblemer.

Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper – både ledere og medarbejdere, der arbejder professionelt med andre mennesker. Speculars Psykologiske Efteruddannelse har fokus på at lære at arbejde ud fra egen kerne, så nærvær, respekt og empati bliver de bærende kvaliteter i kontakten med de mennesker, du arbejder med.

Medforfatter af bogen: ‘Mød livet – fra kernen.’ 2007.

Baggrund:

Cand.psych. fra Århus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialist i psykoterapi. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1981 – 2006. Har deltaget i en lang række psykoterapikurser, herunder kurser i kropsterapi, drømmeforståelse og oplevelsesorienterede metoder.

Har arbejdet i PPR og som klinisk psykolog på psykiatrisk hospital. Privat psykologpraksis og kursusvirksomhed i offentligt og privat regi fra 1986. Fra 1992 – 2020 ydernummer under sygesikringen. Krisepsykolog for DSB og P & T fra 1990 – 1995. Var medstifter af Specular i 1992 og har siden været med i udviklingen af firmaet. Oprettede og drev en afdeling af Specular på Holck Winterfeldts Allé i København fra 2000 – 2006.

Har sammen med Anny Haldrup, Hanne Thorup og Inger Lise Eriksen-Jensen udviklet og gennemført to projekter rettet mod dels behandling af alvorligt mobningsramte, dels forebyggelse af mobning i arbejdslivet. Projekt ”Titijob” (tilbage til job) i 2002 – 2004 og Projekt ”Rehabilitering af mobningsramte – en tidlig indsats” i 2009 – 2011. Sidstnævnte projekt var forankret i Sundhed & Omsorg, Århus Kommune, og finansieret af Forebyggelsesfonden.

Helle Tadebæk

Psykolog Helle Tadebæk er vikar for Hanne Thorup og modtager klienter med lægehenvisning samt selvbetalende klienter i Specularhuset.

Cand.psych.aut.
Mobil 26279564 – mail: htadebaek@gmail.com

Psykologiske samtaleforløb tilbydes til alle aldersgrupper.
Med henvisning er der mulighed for tilskud via sygesikringen, idet jeg fungerer som vikar i Hanne
Thorups ydernummer.
Bred erfaring i arbejdet med mennesker ramt af sorg, krise, angst, depression og stress. Arbejder
med afsæt i både kognitiv og eksistentiel psykologi, men med udgangspunkt i en stor nysgerrighed
i den enkeltes oplevelse af egne livsmuligheder.
Speciel erfaring i støttende og udviklende samtaler med unge og voksne, der lever med
børnepsykiatriske udfordringer (ADHD/autisme/ epilepsi mm). Via tidligere uddannelse som
pædagog har jeg praksisnær erfaring med disse målgrupper.
Cand. Psych. Fra Århus Universitet 1999. Autoriseret af Dansk psykolognævn i 2003 og har de
sidste 10 år drevet privatpraksis i Århus. Jeg arbejder både med individuelle samtaleforløb og
sparring af fagpersoner på alle niveauer. Specialist i klinisk psykologi i 2008 og er godkendt
supervisor i 2013.
Erhvervsmæssig erfaring fra et bredt offentligt felt- primært indenfor handicapområdet samt
omkring krisehåndtering.

Hanne Thorup

Hanne er cand.psych. aut. og medstifter af Specular.
Lillerupvej 24, Rønde. Mobil: 29274794. Mail: ht@specular.dk

Arbejder med terapi og supervision.

Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1984. Har særlig interesse for selvværdsproblemer, psykosomatik, stress, følelsesmæssig ubalance, sorg og krise, depression og angst.

Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker. Speculars Psykologiske Efteruddannelse har fokus på at lære at arbejde ud fra sin egen kerne, så nærvær, respekt og empati bliver de bærende kvaliteter i arbejdet med andre mennesker.

Medforfatter af bogen ’Mød livet – fra Kernen’ 2007.

Baggrund:

Cand. Psych. fra Århus Universitet i 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1983-2006. Har deltaget i en lang række psykoterapikurser, herunder kurser i kropsterapi, drømmeforståelse, gestalt- og billedterapi.

Har sammen med Anny Haldrup udviklet og gennemført et psykosomatisk klinikprojekt på Psykologisk Institut, Århus Universitet fra 1980-1984. Projektet modtog klienter henvist fra praktiserende læger. Privat psykologpraksis og kursusvirksomhed fra 1984. Ydernummer under Sygesikringen fra 1992-2020. Krisepsykolog for DSB og P&T fra 1990-1995. Medstifter af Specular i 1992 og har siden været med i udviklingen af firmaet.

Har undervist i psykologi på Randers Afspændingspædagogiske Seminarium 1988-1992.

Har sammen med Anny Haldrup, Dagmar Møller Kristensen og Inger Lise Eriksen Jensen udviklet og gennemført to projekter rettet mod dels behandling af alvorligt mobningsramte, dels forebyggelse af mobning i arbejdslivet. Projekt ’Titijob’ (Tilbage til job) i 2002-2004. og Projekt ’Rehabilitering af mobningsramte – en tidlig indsats’ i 2009-2011.

Anny Haldrup

Anny er cand. psych. aut. og medstifter af Specular.
Mobil: 40 46 76 85 – Mail: ah@specular.dk

Arbejder i alle tre afdelinger af Specular.

Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1984. Har bred erfaring med psykosomatiske symptomer, angst, depression, sorg og krise. Arbejder både med individuel- par- og gruppeterapi.

Specular Uddannelse: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker. Efteruddannelsen er for både ledere og medarbejdere.

Specular På Arbejdspladsen: Har udviklet og forestået kurser og projekter til rehabilitering af mobningsramte samt til generel forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Cand. psych. fra Aarhus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialist og supervisor i psykoterapi siden 1996.

Deltaget i kurser indenfor en bred vifte af terapiformer, herunder kropsterapi, drømmeforståelse, gestalt- og billedterapi. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1983 – 2006.

Udviklede og gennemførte sammen med psykolog Hanne Thorup fra 1980 – 1984 et psykosomatisk klinikprojekt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet modtog lægehenviste patienter med psykosomatiske symptomer, primært hovedpine. Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet, Egmontfonden og Århus Amt.

Startede privatpsykologpraksis i 1984 i Århus sammen med Hanne Thorup.

Har arbejdet som krisepsykolog indenfor DSB og P&T og har siden 1992 haft ydernummer under sygesikringen.

Startede Specular i 1992 sammen med psykologerne Hanne Thorup, Carol Dimitt og Dagmar Møller Kristensen.

Udviklede og forestod sammen med Hanne Thorup kursusdelen til Projekt “tilbage til Job” (Titijob)fra 2002 – 2004 . Projektets formål var rehabilitering af en gruppe mobningsramte, der havde mistet tilknytningen til arbejdslivet. HK Århus var samarbejdspartner i projektet Medforfatter til Speculars bog “Mød livet – fra kernen” 2007

Har sammen med Hanne Thorup, Dagmar Møller Kristensen og Inger Lise Eriksen-Jensen siden 2009 -2011 stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt ‘ rehabilitering af mobningsramte -en tidlig indsats’. Projektet var financeret af Forebyggelsesfonden og forankret i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

Anette Bruun

UNDERVISERE – MED LANG PSYKOTERAPEUTISK ERFARING

 • KATRINE

 • BENTE

 • ANETTE

 • ASTRID

 • TOVE

 • HANNE

 • ANNY

 • DAGMAR

 • KATRINE KRISTENSEN ROLIGHED

  Cand. psych. aut. – Specialist i Psykoterapi
  Mobil: 22 30 83 67 – Email: kkr@specular.dk

  Katrine K. Rolighed er en af Specular Psykologerne og har klinik i Hedensted, hvor hun tager imod klienter med henvisning.

  Det kan jeg hjælpe med:

  • Terapi til voksne
  • Lederudvikling
  • Supervision af psykologer og andet sundhedspersonale

  Jeg har særlig interesse, viden og erfaring indenfor følgende områder, der både knytter sig til arbejds- og privatlivet:

  • Stresshåndtering
  • Konflikthåndtering
  • Samarbejdsvanskeligheder
  • Angst- præstationsangst, panikangst, fobi mv.
  • Depression
  • Sorg og krise
  • Smertehåndtering
  • Personlig udvikling
  • Manglende selvværd
  • Manglende gennemslagskraft

  Jeg lægger vægt på faglig soliditet og kvalitetssikring af mit arbejde. Det sker gennem fortsat videreuddannelse.

  Tilknyttet Prescriba og andre psykolognetværk. Jeg har klinik i Hedensted, og har aftale med sygesikringen og modtager derfor klienter med henvisning.

  Se mit CV

 • BENTE TORP

  Cand.pæd.psych.aut. 
  Mobil: 22 13 09 36 – Email: bt@specular.dk

  Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne – individuelt, samt til par og familier. Terapien kan omhandle forskellige problematiker som:

  • Angst og depression
  • Sorg og krisebearbejdning
  • Stresshåndtering
  • Personlig udvikling
  • Arbejdsrelaterede problemstillinger og konflikthåndtering – både privat og arbejdsmæssigt

  Jeg har særligt erfaring med – og interesse for – relationsarbejde både i par og familier og i forhold til børn, unge og voksne med særlige behov.

  Tilgangen i terapien er præget af min optagethed af koblingen mellem krop og psyke, som i praksis integreres gennem samtale, mindfulness- og kropslige øvelser, for eksempel i form af afspænding.

  Terapien tilpasses individuelt med fokus på bearbejdning af: oplevelser, tanker, følelser og reaktionsmønstre.

  Terapien kan støtte dig i at opnå en bedre kontakt med dig selv – både tanke- og følelsesmæssigt, i at finde afklaring af egne ønsker og behov, i at afdække og udvikle egne ressourcer til at håndtere udfordringer i livet, og til at indgå i relationer både privat og arbejdsmæssigt.

  Udover terapi tilbyder jeg supervision til enkeltpersoner og grupper, og jeg afholder temadage og udviklingsforløb på arbejdspladser, særligt med fokus på professionel empati og trivsel på arbejdspladsen.

  Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

  Se mit CV

 • ANETTE BRUUN

  Psykomotorisk terapeut og lektor.
  Mail: ab@specular.dk

  Jeg er underviser ved Speculars 3-årige Psykologiske Efteruddannelse.

  Det centrale i mit arbejde er at tage udgangspunkt i den enkeltes indre drivkraft med henblik på at få bedre kontakt til sig selv og andre, og at handle ud fra det, der giver mening i livet.

  Jeg har især erfaring med at arbejde ud fra den kropslige forankring og har i det terapeutiske arbejde fokus på at se sammenhængen mellem krop-følelse-tanke-handling. Vejen derhen går ofte gennem det sansende, det relationelle og det kreative udtryk.

  Kort sagt handler det for mig om at tage afsæt i det NU, der er lige her, og at vide, at det næste skridt er det første i resten af dit liv.

  Udover at være tilknyttet Specularhuset har jeg siden 2007 været studievejleder og lektor ved Psykomotorikuddannelsen i Randers.

  Siden 1986 har jeg arbejdet professionelt med selvudvikling gennem undervisning af grupper og individuelle forløb, både som ansat og i selvstændig klinik i Aarhus.

  Se mit CV

 • ASTRID ELISABETH LÜTKEN

  Ekstern underviser – cand.psych.aut. – Psykoterapeut MPF
  Mobil: 27 62 03 33 – Email: astridlytken@gmail.com

  Autoriseret cand.psyk. og kunstterapeut

  Har gennemført Speculars 3 -årige Psykologiske Efteruddannelse samt Speculars Efteruddannelse II del.

  Min uddannelsesmæssige baggrund er, ud over cand. psyk., også keramiker fra Århus Kunstakademi, Massagelærer og Analytisk kunstterapeut.

  Astrid Lütkens hjemmeside

  Se mit CV

 • TOVE HAUGAARD

  Ekstern underviser – cand. psych. Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.
  Mobil: 22 25 51 80 – Mail: tah@psykologpraksis.net

  Jeg er tidligere uddannet fysioterapeut og har taget Speculars 3-årige Psykologiske Efteruddannelse.

  Jeg har som psykolog fået alsidige terapeutiske erfaringer indenfor et bredt felt. Særligt interesserer jeg mig for det terapeutiske arbejde indenfor områderne sorg og tab, stress og sygdomsproblematikker. At arbejde med disse svære vilkår kan danne grobund for personlig vækst og for et mere meningsfuldt ståsted i livet.

  Psykolog Tove Haugaards hjemmeside

  Se mit CV

 • HANNE THORUP

  Hanne er cand. psych. aut. og medstifter af Specular. 
  Email: ht@specular.dk

  Hanne arbejder i alle tre afdelinger af Specular:

  Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1984. Har bred erfaring med psykosomatiske symptomer, angst, depression, mindreværd, sorg og krise. Arbejder både individuelt, med par og med grupper.

  Specular Uddannelse: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker. Efteruddannelsen er for både ledere og medarbejdere.

  Specular På Arbejdspladsen: Har udviklet og forestået kurser og projekter til rehabilitering af mobningsramte samt til generel forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

  Cand. psych. fra Aarhus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1983-2006. Deltaget i kurser inden for en bred vifte af terapiformer, herunder kropsterapi, drømmeforståelse, gestalt- og billedterapi.

  Har undervist i psykologi på Randers Afspændingspædagogiske Seminarium. Har sammen med psykolog Anny Haldrup udviklet og gennemført et psykosomatisk klinikprojekt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet fra 1980-1984. Projektet modtog lægehenviste patienter med psykosomatiske symptomer, primært hovedpine. Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet, Egmontfonden og Århus Amt.

  Privat psykologpraksis sammen med Anny Haldrup fra 1984. Har arbejdet som krisepsykolog for DSB og P&T og haft ydernummer under sygesikringen siden 1992.

  Medstifter af Specular i 1992 sammen med psykologerne Anny Haldrup, Dagmar Møller Kristensen og Carol Dimmitt. Medforfatter til Speculars bog: “Mød livet – fra kernen” 2007.

  Udviklede og forestod sammen med Anny Haldrup kursusdelen til Projekt “Tilbage til job” (Titijob) 2002-2004. Projektets formål var rehabilitering af en gruppe mobningsramte, der havde mistet tilknytningen til arbejdslivet. HK Århus var samarbejdspartner i projektet.

  Har sammen med Anny Haldrup, Dagmar Møller Kristensen og Inger Lise Eriksen-Jensen stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt “Rehabilitering af mobningsramte – en tidlig indsats”. Projektet var forankret i Sundhed og Omsorg, Århus Kommune, og finansieret af Forebyggelsesfonden.

 • ANNY HALDRUP

  Anny er cand. psych. aut. og medstifter af Specular.
  Email: ah@specular.dk

  Arbejder i alle tre afdelinger af Specular.

  Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1984. Har bred erfaring med psykosomatiske symptomer, angst, depression, sorg og krise. Arbejder både med individuel- par- og gruppeterapi.

  Specular Uddannelse: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker. Efteruddannelsen er for både ledere og medarbejdere.

  Specular På Arbejdspladsen: Har udviklet og forestået kurser og projekter til rehabilitering af mobningsramte samt til generel forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

  Cand. psych. fra Aarhus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialist og supervisor i psykoterapi siden 1996.

  Deltaget i kurser indenfor en bred vifte af terapiformer, herunder kropsterapi, drømmeforståelse, gestalt- og billedterapi. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1983 – 2006.

  Udviklede og gennemførte sammen med psykolog Hanne Thorup fra 1980 – 1984 et psykosomatisk klinikprojekt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet modtog lægehenviste patienter med psykosomatiske symptomer, primært hovedpine. Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet, Egmontfonden og Århus Amt.

  Startede privatpsykologpraksis i 1984 i Århus sammen med Hanne Thorup.

  Har arbejdet som krisepsykolog indenfor DSB og P&T og har siden 1992 haft ydernummer under sygesikringen.

  Startede Specular i 1992 sammen med psykologerne Hanne Thorup, Carol Dimitt og Dagmar Møller Kristensen.

  Udviklede og forestod sammen med Hanne Thorup kursusdelen til Projekt “tilbage til Job” (Titijob)fra 2002 – 2004 . Projektets formål var rehabilitering af en gruppe mobningsramte, der havde mistet tilknytningen til arbejdslivet. HK Århus var samarbejdspartner i projektet Medforfatter til Speculars bog “Mød livet – fra kernen” 2007

  Har sammen med Hanne Thorup, Dagmar Møller Kristensen og Inger Lise Eriksen-Jensen siden 2009 -2011 stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt ‘ rehabilitering af mobningsramte -en tidlig indsats’. Projektet var financeret af Forebyggelsesfonden og forankret i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

 • DAGMAR MØLLER KRISTENSEN

  Dagmar er cand. psych. aut.og medstifter af Specular.
  Email: dmk@specular.dk

  Arbejder i alle tre afdelinger af Specular:

  Specular Uddannelsen: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper – både ledere og medarbejdere, der arbejder professionelt med andre mennesker. 16 hold har gennemført Speculars 3 – årige Psykologiske Efteruddannelse. Efterfølgende har mange kursister taget efteruddannelsens overbygninger: 2., 3. og 4. del. Desuden har et stort antal grupper gennemført Speculars 1 – årige Psykologiske Grundkursus.

  Specular På Arbejdspladsen: Arbejder med ledelsesudvikling og supervision af ledere ud fra Speculars teori om Kernen og Masken på arbejdspladsen. Har desuden udviklet og forestået kurser og projekter til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

  Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1986. Har bred erfaring med bl.a. sorg og kriser. Depressioner, angst og psykosomatiske symptomer. Problemer med parforhold og familierelationer.

  Cand.psych. fra Århus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialist i psykoterapi. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1981 – 2006. Har deltaget i en lang række psykoterapikurser, herunder kurser i kropsterapi, drømmeforståelse og oplevelsesorienterede metoder.

  Har arbejdet i PPR og som klinisk psykolog på psykiatrisk hospital. Privat psykologpraksis og kursusvirksomhed i offentligt og privat regi fra 1986. Fra 1992 ydernummer under sygesikringen. Krisepsykolog for DSB og P & T fra 1990 – 1995. Var medstifter af Specular i 1992 og har siden været med i udviklingen af firmaet. Oprettede og drev en afdeling af Specular på Holck Winterfeldts Allé i København fra 2000 – 2006.

  Medforfatter af bogen: ‘Mød livet – fra kernen.’ 2007.

  Har sammen med Anny Haldrup, Hanne Thorup og Inger Lise Eriksen-Jensen stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt ‘Rehabilitering af mobningsramte – en tidlig indsats’. Projektet var forankret i Sundhed & Omsorg, Århus Kommune, og finansieret af Forebyggelsesfonden.


Alle undervisere er højt kvalificerede psykologer/terapeuter med lang psykoterapeutisk erfaring Specular lægger vægt på kvalitet i undervisningen. Derfor går viden om psykologi og psykoterapi hånd i hånd med praktisk psykoterapeutisk erfaring.

Underviserne har et fælles teoretisk og terapeutisk udgangspunkt, men samarbejder ud fra forskellige psykologiske specialer. Sammenhængen og progressionen i processerne sikres ved, at underviserne arbejder tæt sammen omkring indhold og øvelser.

Læs videre

Bente Torp

Psych.aut. 
Mobil: 22 13 09 36 – Mail: bt@specular.dk

Praksisadresse: Trøjborgvej 2D, Trøjborg, 8200 Århus N

Telefontid: Mandag og torsdag kl: 12.00 -12.45

Jeg tilbyder terapi til unge og voksne – individuelt, samt til par og familier. Terapien kan omhandle forskellige problematiker som:

 • Angst og depression
 • Sorg og krisebearbejdning
 • Stresshåndtering
 • Personlig udvikling
 • Arbejdsrelaterede problemstillinger og konflikthåndtering – både privat og arbejdsmæssigt

Mit særlige speciale er parterapi. Jeg har gennem efteruddannelse specialiseret mig i parterapi og har mange års erfaring i at hjælpe par i kriser og i oplevet stagnation i parforholdet. I parterapien arbejde vi med at afdække ukonstruktive mønstre og i at styrke gensidigt engagement og samhørighed.

Jeg har særlig erfaring med – og interesse for – relationsarbejde både i par og familier og i forhold til unge og voksne med særlige behov.

Tilgangen i den individuelle terapi er baseret på min optagethed af koblingen mellem krop og psyke, som i praksis integreres gennem samtale, mindfulness- og kropslige øvelser.

Terapien kan støtte dig i at opnå en bedre kontakt med dig selv – både tanke- og følelsesmæssigt, i at finde afklaring af egne ønsker og behov, i at afdække og udvikle egne ressourcer til at håndtere udfordringer i livet, og til at indgå i relationer både privat og arbejdsmæssigt.

Udover terapi tilbyder jeg supervision til enkeltpersoner og grupper, og jeg afholder temadage og udviklingsforløb på arbejdspladser, særligt med fokus på professionel empati og trivsel på arbejdspladsen.

Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

SE MIT CV

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR