Kategori: Ydernummer

Helle Tadebæk

Psykolog Helle Tadebæk er vikar for Hanne Thorup og modtager klienter med lægehenvisning samt selvbetalende klienter i Specularhuset.

Cand.psych.aut.
Mobil 26279564 – mail: htadebaek@gmail.com

Psykologiske samtaleforløb tilbydes til alle aldersgrupper.
Med henvisning er der mulighed for tilskud via sygesikringen, idet jeg fungerer som vikar i Hanne
Thorups ydernummer.
Bred erfaring i arbejdet med mennesker ramt af sorg, krise, angst, depression og stress. Arbejder
med afsæt i både kognitiv og eksistentiel psykologi, men med udgangspunkt i en stor nysgerrighed
i den enkeltes oplevelse af egne livsmuligheder.
Speciel erfaring i støttende og udviklende samtaler med unge og voksne, der lever med
børnepsykiatriske udfordringer (ADHD/autisme/ epilepsi mm). Via tidligere uddannelse som
pædagog har jeg praksisnær erfaring med disse målgrupper.
Cand. Psych. Fra Århus Universitet 1999. Autoriseret af Dansk psykolognævn i 2003 og har de
sidste 10 år drevet privatpraksis i Århus. Jeg arbejder både med individuelle samtaleforløb og
sparring af fagpersoner på alle niveauer. Specialist i klinisk psykologi i 2008 og er godkendt
supervisor i 2013.
Erhvervsmæssig erfaring fra et bredt offentligt felt- primært indenfor handicapområdet samt
omkring krisehåndtering.

Hanne Thorup

Hanne er cand.psych. aut. og medstifter af Specular.
Lillerupvej 24, Rønde. Mobil: 29274794. Mail: ht@specular.dk

Arbejder med terapi og supervision.

Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1984. Har særlig interesse for selvværdsproblemer, psykosomatik, stress, følelsesmæssig ubalance, sorg og krise, depression og angst.

Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker. Speculars Psykologiske Efteruddannelse har fokus på at lære at arbejde ud fra sin egen kerne, så nærvær, respekt og empati bliver de bærende kvaliteter i arbejdet med andre mennesker.

Medforfatter af bogen ’Mød livet – fra Kernen’ 2007.

Baggrund:

Cand. Psych. fra Århus Universitet i 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1983-2006. Har deltaget i en lang række psykoterapikurser, herunder kurser i kropsterapi, drømmeforståelse, gestalt- og billedterapi.

Har sammen med Anny Haldrup udviklet og gennemført et psykosomatisk klinikprojekt på Psykologisk Institut, Århus Universitet fra 1980-1984. Projektet modtog klienter henvist fra praktiserende læger. Privat psykologpraksis og kursusvirksomhed fra 1984. Ydernummer under Sygesikringen fra 1992-2020. Krisepsykolog for DSB og P&T fra 1990-1995. Medstifter af Specular i 1992 og har siden været med i udviklingen af firmaet.

Har undervist i psykologi på Randers Afspændingspædagogiske Seminarium 1988-1992.

Har sammen med Anny Haldrup, Dagmar Møller Kristensen og Inger Lise Eriksen Jensen udviklet og gennemført to projekter rettet mod dels behandling af alvorligt mobningsramte, dels forebyggelse af mobning i arbejdslivet. Projekt ’Titijob’ (Tilbage til job) i 2002-2004. og Projekt ’Rehabilitering af mobningsramte – en tidlig indsats’ i 2009-2011.

Anny Haldrup

Anny er cand. psych. aut. og medstifter af Specular.
Mobil: 40 46 76 85 – Mail: ah@specular.dk

Arbejder i alle tre afdelinger af Specular.

Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1984. Har bred erfaring med psykosomatiske symptomer, angst, depression, sorg og krise. Arbejder både med individuel- par- og gruppeterapi.

Specular Uddannelse: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker. Efteruddannelsen er for både ledere og medarbejdere.

Specular På Arbejdspladsen: Har udviklet og forestået kurser og projekter til rehabilitering af mobningsramte samt til generel forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Cand. psych. fra Aarhus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialist og supervisor i psykoterapi siden 1996.

Deltaget i kurser indenfor en bred vifte af terapiformer, herunder kropsterapi, drømmeforståelse, gestalt- og billedterapi. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1983 – 2006.

Udviklede og gennemførte sammen med psykolog Hanne Thorup fra 1980 – 1984 et psykosomatisk klinikprojekt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet modtog lægehenviste patienter med psykosomatiske symptomer, primært hovedpine. Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet, Egmontfonden og Århus Amt.

Startede privatpsykologpraksis i 1984 i Århus sammen med Hanne Thorup.

Har arbejdet som krisepsykolog indenfor DSB og P&T og har siden 1992 haft ydernummer under sygesikringen.

Startede Specular i 1992 sammen med psykologerne Hanne Thorup, Carol Dimitt og Dagmar Møller Kristensen.

Udviklede og forestod sammen med Hanne Thorup kursusdelen til Projekt “tilbage til Job” (Titijob)fra 2002 – 2004 . Projektets formål var rehabilitering af en gruppe mobningsramte, der havde mistet tilknytningen til arbejdslivet. HK Århus var samarbejdspartner i projektet Medforfatter til Speculars bog “Mød livet – fra kernen” 2007

Har sammen med Hanne Thorup, Dagmar Møller Kristensen og Inger Lise Eriksen-Jensen siden 2009 -2011 stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt ‘ rehabilitering af mobningsramte -en tidlig indsats’. Projektet var financeret af Forebyggelsesfonden og forankret i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR