• Om Specular
  • Psykoterapeutuddannelse
  • Specularpsykologerne
  • Specular på arbejdspladsen
  • Kurser
  • Kurser 2

Fra tabu til håndtering af mobning

Mobning på arbejdspladsen

Det nytter at sætte ind mod mobning. Det kan gribes an på mange måder, men et godt redskab er en fælles viden om, hvad mobning er og en handleplan til, hvordan man stopper den.
Det er nødvendigt, fordi det kan ske på enhver arbejdsplads, at mobningen sniger sig ind og ødelægger mennesker og arbejdsmiljø. Specular har mange års erfaring med at hjælpe mennesker og organisationer, der har været udsat for mobning. Vi har specialviden om:

  • de destruktive arbejdsmiljøer, hvor de emotionelle masketilstande har givet grobund for mobning
  • muligheder for at forebygge mobning/skabe mobbefri kulturer på vores arbejdspladser
  • de psykiske skader, som mobning påfører et menneskes krop og psyke
  • muligheder for at helbrede eller mindske skader efter mobning