FOLKEUNIVERSITETET – AARHUS

KROPPEN SOM VEJVISER TIL KERNEN

Specular har en kursusrække i Folkeuniversitetets program under overskriften “Kroppen som vejviser til kernen” (Datoer oplyses senere.)

Kroppens balance og ubalance

v. Anette Bruun, psykomotorisk terapeut og master i voksenuddannelse og læring

Følelsernes veje og vildveje

v. Bente Torp, aut. psykolog og fysioterapeut

På disse to inspirationsaftener sætter vi fokus på kroppens betydning for den psykiske balance. En dybere kontakt til kroppens sansninger er det første skridt til at skelne mellem balance og ubalance. Dette udgangspunkt kan give en større klarhed, så vi også bliver bedre til at navigere i følelsernes veje og vildveje – finde vej ind til vores kerne.

Specularmetoden bygger på det grundsyn, at alle mennesker har en oprindelig kerne, der ligger som en ressource og et positivt beredskab bag problemer og blokeringer, og som hjælper os med at finde balancen igen, når vi er blevet væltet. Kroppen bliver på denne måde en vejviser til at finde en dybere kontakt med kernen. Kernen er både vores anker og vores kompas, og når vi møder livet, os selv og andre med afsæt i kernen, bliver vi i stand til at være i verden på en konstruktiv måde.

Programmet for de to aftener er en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor underviserne præsenterer Specularmetoden, herunder brugen af den emotionsfokuserede tilgang. Dette suppleres med konkrete kropslige og praktiske øvelser for deltagerne. Aftenernes indhold er baseret på bøgerne ‘Mød livet – fra Kernen’ (Specular 2017) af Anny Haldrup, Hanne Thorup og Dagmar Møller Kristensen samt ‘Learning Emotionel Focused Therapy’ af R. Elliott, J. C. Watson, R.N. Goldman og S. Greenberg. OBS:

Følg med på Folkeuniversitetets hjemmeside, hvor du kan tilmelde dig, når programmet udkommer:

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR