Helle Tadebæk

Psykolog Helle Tadebæk er vikar for Hanne Thorup og modtager klienter med lægehenvisning samt selvbetalende klienter i Specularhuset.

Cand.psych.aut.
Mobil 26279564 – mail: htadebaek@gmail.com

Psykologiske samtaleforløb tilbydes til alle aldersgrupper.
Med henvisning er der mulighed for tilskud via sygesikringen, idet jeg fungerer som vikar i Hanne
Thorups ydernummer.
Bred erfaring i arbejdet med mennesker ramt af sorg, krise, angst, depression og stress. Arbejder
med afsæt i både kognitiv og eksistentiel psykologi, men med udgangspunkt i en stor nysgerrighed
i den enkeltes oplevelse af egne livsmuligheder.
Speciel erfaring i støttende og udviklende samtaler med unge og voksne, der lever med
børnepsykiatriske udfordringer (ADHD/autisme/ epilepsi mm). Via tidligere uddannelse som
pædagog har jeg praksisnær erfaring med disse målgrupper.
Cand. Psych. Fra Århus Universitet 1999. Autoriseret af Dansk psykolognævn i 2003 og har de
sidste 10 år drevet privatpraksis i Århus. Jeg arbejder både med individuelle samtaleforløb og
sparring af fagpersoner på alle niveauer. Specialist i klinisk psykologi i 2008 og er godkendt
supervisor i 2013.
Erhvervsmæssig erfaring fra et bredt offentligt felt- primært indenfor handicapområdet samt
omkring krisehåndtering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR