• Om Specular
 • Psykoterapeutuddannelse
 • Specularpsykologerne
 • Specular på arbejdspladsen
 • Kurser
 • Kurser 2

Speculars Psykologiske Grundkursus

Et 1-årigt forløb, der henvender sig til mennesker, der ønsker at arbejde bevidst med sig selv i et længere-varende forløb

”Alle mennesker kunne få gavn af dette kursus. Man lærer sig selv bedre at kende og får mange aha-oplevelser. Derudover kan alle øvelserne bruges derhjemme, så der er god mulighed for at arbejde videre senere.”

......Sådan siger Emily Wittnebel, der har afsluttet Speculars 1-årige Psykologiske Grundkursus. Læs Emilys anbefaling her.

Målet med Grundkurset er at:

 • bringe dig tættere på dine egne kvaliteter
 • give dig større indsigt i dig selv og dit forhold til andre mennesker
 • forbedre din evne til at møde dig selv og andre med åbenhed og nærvær
 • forbinde de erhvervede indsigter med dit personlige liv og arbejdsliv.

Det er et overordnet sigte at forbinde undervisningen med deltagernes hverdagsliv, så de indvundne erkendelser kan gøre nytte direkte, f.eks. som en forbedret indre balance i hverdagens situationer eller som et forbedret samarbejde/en forbedret kommunikation med andre mennesker.


Kurset vil give dig:

 • en indføring i Speculars begrebssæt: Kernen og masken
 • en teoretisk og praktisk forståelse af samspillet mellem tanker, følelser og krop
 • en forbedret kontakt til egen krop og egne følelser
 • en forbedret evne til at opretholde indre ro og balance i en hverdag, der kan være stresset og krævende

Arbejdsform
Vi arbejder med en gruppestørrelse på ca. 14. Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teori og øvelser med hovedvægten på den personlige oplevelse og integration af stoffet.

Lone Holm er tidligere kursist på Grundkursus. Læs interviewet med Lone om hendes udbytte af at være deltager på Speculars Psykologiske Grundkursus.

Specularmetoden

- er udviklet gennem de sidste 25 år.

- arbejder med alle dele af mennesket: krop, følelser og tanker, samt de underliggende energistrukturer, som forbinder krop, følelser og tanker

- bygger på det grundsyn, at alle mennesker har en positiv kerne, der ligger som et altid tilstedeværende beredskab bag problemer og blokeringer.

- på Speculars Psykologiske Grundkursus anvendes meditation, krops- og energiøvelser med det sigte at skabe bedre balance, centrering og jordforbindelse. Arbejde med lyd, billeder, farver og drømme indgår i undervisningen.

Tilmeld dig her


Grib chancen for at få en indføring i Specularmetoden af psykologerne, der har grundlagt Specular.

Anny, Hanne og Dagmar har fælles teoretisk og terapeutisk udgangspunkt, men samarbejder ud fra forskellige psykologiske specialer. Underviserne har arbejdet professionelt med mindfulness og meditation i mere end 30 år.

Grundkurset er et selvstændigt forløb, men kan også være en god forberedelse til Speculars 3-årige Psykologiske Efteruddannelse.
Deltagerne kan ikke være i terapeutiske forløb andre steder i kursusåret.