• Om Specular
  • Psykoterapeutuddannelse
  • Specularpsykologerne
  • Specular på arbejdspladsen
  • Kurser
  • Kurser 2

Grundkursets opbygning og indhold

Grundkurset er bygget op af tre moduler, som foreståes på skift af psykologerne: Hanne Thorup, Anny Haldrup og Dagmar Møller Kristensen.

Åbningskursus
1. modul ved Hanne Thorup

Vilje til åbenhed er første forudsætning for udvikling. Der er to retninger for åbenhed: vejen ind til dig selv, og vejen ud til de andre. På kurset vil vi arbejde med begge veje.

Vi kan være bange for at se på og mærke vores egne følelser, eller vi kan være villige til at se på os selv med åbenhed og accept.
Vores forhold til andre mennesker kan være knudret og præget af utryghed, mistro eller forvirring, eller det kan være ligefremt og præget af nysgerrighed, nærvær og god grænsesætning.

På kurset vil vi undersøge og bearbejde de polariteter, der eksisterer i os selv som enkeltpersoner og i vores forhold til andre mennesker. Vi vil styrke vores evne til at møde både os selv og andre med åbenhed og nærvær. Heri ligger muligheden for en forbedret kontakt med både egne og andre menneskers kvaliteter.

Kroppens sanselige verden
2. modul ved Anny Haldrup

Vores krop er en storslået natur, men spændinger og stivhed, smerter og stress kan forhindre os i at komme i kontakt med kroppen og opleve den. I disse situationer kan det være en stor hjælp at finde tilbage til den oprindelige natur i os selv: at mærke den umiddelbarhed og naturlighed, som vi havde i barndommen. 


Vi vil på kurset arbejde med, hvordan vi kan lukke os op kropsligt og dermed give mulighed for større åbenhed i forhold til andre mennesker. Vi vil også se på den livskraft, der ligger i vores seksualitet, og på sammenhængen mellem seksualitet og kontakt til eget og det modsatte køn.
Målet er at styrke kontakten med de kilder af energi og kreativitet, der findes i vores krop. Vores egen naturlighed kan hjælpe os med at håndtere vanskelige følelsesmæssige reaktioner, så vi får rum til flere lystfyldte aktiviteter.

Kommunikation fra kernen og masken
3. modul ved Dagmar Møller Kristensen

Kontakten med os selv er afgørende for, hvordan vi kommunikerer med andre mennesker. Når vi mister kontakten med kernen og ryger ud i masken, kan vi f.eks. blive grebet af negative tanker, selvfordømmelse, lavt selvværd og emotionel ubalance, som skaber negative spiraler i forholdet til andre mennesker. Resultatet på arbejdspladsen kan være irritation, brokkeri og emotionel forurening. Resultatet i familielivet kan være utilfredshed, manglende overskud og skænderier.

På kurset sætter vi fokus på, hvordan udtrykket kan hjælpe os med at genskabe kontakten med kernen. Når der bliver større overensstemmelse mellem det, vi mærker indeni, og det vi udtrykker, vil vi ofte mærke en lettelse, både fysisk og psykisk. Vi får større klarhed, indre ro og en mere ægte kontakt med andre mennesker.

En af maskens udtryksformer er projektioner. På kurset vil vi sætte lys på, hvordan såvel positive som negative projektioner skaber uklarhed i vores kommunikation og samarbejde med andre mennesker. Vi vil både arbejde med de projektioner, vi sender afsted til andre og med effekten af at blive ramt af andres projektioner.

Tilmeld dig grundkurset her