MOBNINGKONSULENT

TILBUD

  • Procesforløb i virksomheder – problemafdækning og støtte til håndtering samt supervision i forløbet til videre arbejdsmiljøansvarlige mv.
  • Undervisning og kursusforløb – herunder tilrettelæggelse, planlægning og gennemførelse i samarbejde med de ansvarlige på arbejdspladsen.
  • Vidensformidling: oplæg på møder, konferencer, caféseminarer, workshops mv.

Med oplæg og øvelser vil vi kredse os ind på redskaber, der kan være til hjælp for den enkelte, for en gruppe af medarbejdere og for en hel arbejdsplads.

NOGLE EKSEMPLER PÅ EMNER

  • Dialogen er ikke længere konstruktiv? Hvad gør vi? – om kultur, omgangsform og tone.
  • Når samværet bliver negativt og svært at håndtere – om konflikter og håndtering.
  • Hvor går grænsen – og hvordan siger jeg fra? – om seksuel chikane på arbejdspladsen.
  • “Når krybben er tom bides hestene” – om reaktionerne, når utryghed og usikkerheden på jobbet tager over.
  • Når livet bliver svært – om psykisk førstehjælp og nærvær.
  • Mobning på arbejdspladsen – årsager og løsninger

Undervisning og konsulentarbejde om mobning på arbejdet.

Virksomhedskonsulent Inger Lise Eriksen-Jensen har mange års erfaring med at arbejde med grupper og arbejdspladser i forhold til mobningens mange ansigter og skadevirkninger, og med redskaber, der kan stoppe mobning.

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR