MOBNINGSKADE

SPECULARPSYKOLOGERNE HAR MANGE ÅRS ERFARING MED AT HJÆLPE MOBNINGSRAMTE MED AT FÅ SELVVÆRD OG LIVSGLÆDE TILBAGE.

Speculars specialviden bygger bl.a. på medvirken i to større projekter om mobning på arbejdspladsen:

Projekt ‘Rehabilitering af mobningsramte – en tidlig indsats’ (2009-2012)
Projektet var ejet af Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Specular stod for udvikling, design og gennemførelse af projektet, der blev finansieret af Forebyggelsesfonden. Københavns Universitet/Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) ved professor Annie Høgh evaluerede projektet.

Specular udviklede en ny metode til rehabilitering af mobningsramte: Den tostrengede model.
Metoden og resultaterne præsenterede Specular på den 13. internationale Mobningskonference, København, juni 2012 under overskriften: “A Therapeutic Rebuilding of Targets of Workplace Bullying”.

Nyttige links om mobning

Projekt ‘Rehabilitering af mobningsramte – en tidlig indsats Læs resultater fra projektet, der fandt sted fra 1. januar 2009 til juni 2012.

Her finder du forskningsresultater:

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Forskningsprojekt: Mobning og chikane på arbejdspladsen – Udbredelse, risikofaktorer, konsekvenser, forebyggelse og rehabilitering
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/Aktuel%20forskning/Mobning%20og%20chikane%20p%C3%A5%20arbejdspladsen%20-%20mobning%20hovedprojekt.aspx?

Rapport om mobning og negative handlinger på arbejdspladsen (fra forskningsprojekt)
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2009/ny-rapport-om-mobning-og-negative-handlinger-paa-arbejdspladsen

Virksomhedsprojektet eller Arbejdspladsundersøgelsen: Samarbejde og arbejdsklima
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/Aktuel%20forskning/Samarbejde%20og%20arbejdsklima%20-%20mobning%20Virksomhedsprojekt.aspx

Fysiologiske effekter af mobning
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/Aktuel%20forskning/Kroppens%20reaktion%20p%C3%A5%20mobning%20-%20mobning%20del%202.aspx

Her finder du viden:

Viden om mobning – Specular

Projekt om mobning med i metodekatalog ‘Fonden for forebyggelse og fastholdelse’ (tidligere Forebyggelsesfonden) har nu offentliggjort et metodekatalog, som er målrettet virksomheder til inspiration af arbejdsmiljøarbejdet.

Du kan læse om ‘Kernen og masken som værktøj’:
http://forebyggelsesfonden.dk/kernen-og-masken-som-vaerktoj.html

Du kan læse om processen i jobinterventionen under emnet ‘Dialogbaseret indsats mod mobning’:
http://forebyggelsesfonden.dk/dialogbaseret-indsats-mod-mobning.html

Den samlede evalueringsrapport finder du her:
http://www.forebyggelsesfonden.dk/files/Evalueringsrapport%20med%20bilag%20-%20endelig.pdf

Her finder du det samlede metodekatalog med alle arbejdsmiljøtemaer:
http://forebyggelsesfonden.dk/arbejdsmiljotemaer.html

Ny metode afslører mobning på arbejdspladser 
http://videnskab.dk/krop-sundhed/ny-metode-afslorer-mobning-pa-arbejdspladser

Mobning på arbejdspladsen – dokumentationsrapport nr. 10 (NFA)
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/Udgivelser/Boeger-Rapporter-Arbejdsrapporter/386.aspx?lang=da

Mobning af personale i Ældreplejen – SOSU-rapport nr. 17 (NFA)
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/Udgivelser/Boeger-Rapporter-Arbejdsrapporter/544.aspx?lang=da

Videncenter for Arbejdsmiljø
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/stressogtrivsel/Mobning_chikane_og_vold.aspx

Videncenter for Arbejdsmiljø – folder:
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Aktuelt/Nyheder/2010/08/30082010-Folder-om-mobning-paa-arbejdspladsen

Vi accepterer ikke vold, mobning og chikane RLTN og KTO (folder) – Vold, mobning og chikane – Identifikation, forebyggelse og håndtering
http://www.personaleweb.dk/syspub/upload/publication/attachment/Vold_mobning_og_chikane.pdf

Arbejdsmiljøportalen
http://www.hk.dk/arbejdsmiljoeportalen/psykisk_arbejdsmiljoe/mobning_og_chikane

BAR SOSU – Et sundt arbejdsliv
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/aktuelt_tema_ny/2010maj.aspx

DR Undervisning
http://www.dr.dk/arbejdsliv/psyken/mobning.asp

Arbejdsmiljørådet – Psykisk arbejdsmiljø 2010
http://www.amr.dk/Default.aspx?ID=356

Lederne: viden om mobning samt ideer til håndtering
http://www.lederne.dk/sundhedsledelse/Temaer/Mobning/

Linkssamlingen ‘Mobning på jobbet’
https://fiu.lo.dk/underviser/Linksamling/Default.aspx?TermID=400433

Bøger, rapporter og foldere:

Mobning på arbejdspladsen – årsager og løsninger. GA/Munksgaard (2007) – Eva Gemzøe Mikkelsen, Kirsten Kullberg og Inger Lise Eriksen-Jensen
http://www.mobning.org/

Mobning på arbejdet (folder) – Komiteen for Sundhedsoplysning – Inger Lise Eriksen-Jensen (søg folderens navn)
http://www.sundkom.dk/

Den stille epidemi. Om mobning på arbejdspladsen. Socialt Udviklingscenter SUS (2007)
http://www.stopmobning.dk/?side=112

Ene mod alle. En bog om mobning på arbejdspladsen. Frydenlund (2007) – John Graversgaard
http://shop.frydenlund.dk/product.asp?product=647

NUL RØVHULLER-REGLEN. Gyldendal Business (2009) – Robert I. Sutton
http://www.gyldendalbusiness.dk/Products/9788702073836.aspx

Undtagelsen. Gyldendal (2004) – Christian Jungersen
http://www.litteratursiden.dk/artikler/christian-jungersen-om-undtagelsen

Her finder du redskaber:

Artikel udgivet af Matas kædens medarbejdermagasin “Materialisten” februar 2012 ‘Vær på forkant med mobning. Det betaler sig både menneskeligt og økonomisk.’

Artikel på Lederweb: “6 trin til håndtering af mobning”.
http://www.lederweb.dk/Personale/Konflikthandtering/Artikel/93052/Sadan-handterer-du-mobning

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø (NFA)
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/publikationer/spoergeskemaer/psykisk-arbejdsmiljoe

Håndbog om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen (2011)
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2011/saadan-kan-virksomheder-forebygge-mobning-paa-arbejdspladsen

Kilden til Vækst – Sammen mod mobning (interaktivt redskab)
http://common.bar-net.dk/bar_kilden_til_vaekst/

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR