TILKNYTTEDE I SPECULARHUSET

KATRINE KRISTENSEN ROLIGHED

Cand. psych. aut. – Specialist i Psykoterapi –
Mobil: 22 30 83 67 – E-mail: kkr@specular.dk

Jeg lægger vægt på faglig soliditet og kvalitetssikring af mit arbejde. Det sker gennem fortsat videreuddannelse – bl.a. er jeg ved at færdiggøre specialistuddannelsen i psykoterapi.

Tilknyttet Prescriba og andre psykolognetværk.
Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

DET KAN JEG HJÆLPE MED:

 • Terapi til voksne
 • Lederudvikling
 • Supervision af psykologer og andet sundhedspersonale

Jeg har særlig interesse, viden og erfaring indenfor følgende områder, der både knytter sig til arbejds- og privatlivet:

 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Angst- præstationsangst, panikangst, fobi mv.
 • Depression
 • Sorg og krise
 • Smertehåndtering
 • Personlig udvikling
 • Manglende selvværd
 • Manglende gennemslagskraft
ANETTE BRUUN

Psykomotorisk terapeut og psykoterapeut

Mobil: 29 29 39 45 – E-mail: ab@specular.dk

Du er altid velkommen til en uforpligtende telefonsamtale. 

Min telefon er åben tirsdage kl. 10 – 12.

Du kan også lægge en telefonbesked eller skrive en mail med dit telefonnummer, så jeg kan ringe dig op, når det passer dig.

Alle individuelle forløb tager afsæt i din aktuelle problemstilling. Det kan f.eks. være:

 • Manglende kropskontakt
 • Muskelspændinger
 • Smerter
 • Tankemylder
 • Lavt selvværd
 • Angst og depression
 • Følelse af ensomhed
 • Afgrænsning – overinvolvering eller distancering

Det egentlige mål med alt mit arbejde på alle niveauer er at støtte dig gennem selvudvikling og indsigt, så du kan være ven med dig selv og navigere i kroppens og følelsernes veje og vildveje – og blive i stand til at være i verden på en konstruktiv måde.

Jeg arbejder ud fra to metoder. Den kropslige forankring er central i begge metoder, idet det handler om at bruge kroppen som vejviser til at finde en dybere kontakt med kernen. Under forløbet kan det være relevant at veksle mellem de to metoder.

I den psykomotoriske metode er der fokus på bevidsthed om kroppens sansninger og de følelsesmæssige oplevelser, der er relateret hertil. Her arbejder vi med at opbygge dine kropslige styrker og ressourcer her og nu, så du kan bruge dem aktivt i alle dagliglivets facetter. I metoden inddrager jeg manuel behandling udenpå tøjet samt dynamiske og afspændende øvelser.

Den psykoterapeutiske metode er Specularmetoden, der sætter fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropsfornemmelser og udtryk. Er det relevant, afdækker vi, hvad der i fortiden kan være årsag til den kontakt, du har med dig selv og din omverden i dag, for herefter at opbygge nogle mere hensigtsmæssige måder at være i verden på. Læs mere om Specularmetoden her.

Pris pr. time: kr. 800,-/studerende: kr. 600,-                                                                 

Klippekort 3 gange: kr. 2100,-/studerende kr. 1500,-

I forbindelse med opfølgningssamtale ved Speculars efteruddannelse/psykoterapeutuddannelsen er timeprisen kr. 950,-

  

Gruppeforløb:

Jeg tilbyder løbende små gruppeforløb i Speculars psykomotorik, hvor vi også fokuserer på de muligheder, et fællesskab kan give. Der er 4 – 6 deltagere på hvert hold.

Se her for aktuelle muligheder.

Disse forløb kan følges selvstændigt eller være et fint supplement til Speculars individuelle terapi.

Eksterne temadage:

Herudover afholder jeg eksterne temadage og udviklingsforløb på arbejdspladser eller i andre organisationer, f.eks. eksamensmestring i uddannelsesinstitutioner, frivilligorganisationer m.m.

Jeg er medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter, DAP og Dansk Psykoterapeutforening, MPF, og arbejder under foreningernes etiske retningslinjer.

 

BENTE TORP

Cand.pæd.psych.aut.
Mobil: 22 13 09 36 – E-mail: bt@specular.dk

Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne – individuelt, samt til par og familier. Terapien kan omhandle forskellige problematiker som:

 • Angst og depression
 • Sorg og krisebearbejdning
 • Stresshåndtering
 • Personlig udvikling
 • Arbejdsrelaterede problemstillinger og konflikthåndtering – både privat og arbejdsmæssigt

Jeg har særligt erfaring med – og interesse for – relationsarbejde både i par og familier og i forhold til børn, unge og voksne med særlige behov.

Tilgangen i terapien er præget af min optagethed af koblingen mellem krop og psyke, som i praksis integreres gennem samtale, mindfulness- og kropslige øvelser, for eksempel i form af afspænding.

Terapien tilpasses individuelt med fokus på bearbejdning af: oplevelser, tanker, følelser og reaktionsmønstre.

Terapien kan støtte dig i at opnå en bedre kontakt med dig selv – både tanke- og følelsesmæssigt, i at finde afklaring af egne ønsker og behov, i at afdække og udvikle egne ressourcer til at håndtere udfordringer i livet, og til at indgå i relationer både privat og arbejdsmæssigt.

Udover terapi tilbyder jeg supervision til enkeltpersoner og grupper, og jeg afholder temadage og udviklingsforløb på arbejdspladser, særligt med fokus på professionel empati og trivsel på arbejdspladsen.

Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR