ÉT KONCEPT - TRE AFDELINGER

ÉT KONCEPT

TRE AFDELINGER

Alle Speculars aktiviteter er funderet i det nærværende, empatiske og respektfulde møde. Begrebssættet kernen og masken er det kompas, vi styrer efter. det gælder i alle tre afdelinger: Specular Efteruddannelse, Specular Psykologer og Specular På Arbejdspladsen.

Måden, opgaverne gribes an på, er afstemt efter behovet og opgavens art. Vi bestræber os på at indkredse ønsker og behov hos hvert enkelt menneske, hver enkelt gruppe og hver enkelt arbejdsplads. På den baggrund skræddersyr vi vores tilbud.

Men grundlaget er det samme i hele huset. Alle psykologer og konsulenter i Specularhuset er uddannet i Specularmetoden og arbejder ud fra Speculars grundsyn, der bygger på, at alle mennesker har en positiv kerne. Kernen er både vores anker og vores retningsviser. Når vi møder livet fra kernen, har vi en god kontakt til os selv. Vi kan være dem, vi er, og vi kan udfolde de evner og kvaliteter, vi har. Masken er et udtryk for den tilstand, hvor vi har mistet den gode balance. I Specular På Arbejdspladsen overfører vi kernen og masken til grupper og arbejdspladser.

Det fælles grundlag betyder, at mange kursusdeltagere og klienter har glæde af at kombinere vores tilbud. Man kan f.eks. begynde i individuel terapi og herfra få lyst til at gå i en maleworkshop eller deltage i et længerevarende kursusforløb. Omvendt kan man melde sig på et kursus og her blive motiveret til at arbejde mere intensivt med sin egen personlige udvikling via individuel supervision eller terapi. For arbejdspladser og grupper er indgangen ofte Specular På Arbejdspladsen, der også tilbyder at komme ud med undervisning, oplæg eller konsulentbistand.

Der er mange muligheder for at sammensætte sin egen 'Specular-pakke', så den passer til ens behov og til det sted, man er i livet lige nu. Der er også mulighed for at tage partneren eller måske en gruppe kolleger eller fagfæller med i et udviklingsforløb. Uanset hvor man begynder og ender, vil kernen og masken være kompasset og det fælles begrebssæt, der rammer det hele ind.

ADRESSE

Specular
Trøjborgvej 2D,
8200 Århus N

KONTAKT

T: +45 86 10 07 73
E: info@specular.dk
Kontaktinfo på medarbejderne her
CVR: 16920630

 

FØLG SPECULAR