TILKNYTTEDE I SPECULARHUSET

KATRINE KRISTENSEN ROLIGHED

Cand. psych. aut. - Specialist i Psykoterapi -
Mobil: 22 30 83 67 - E-mail: kkr@specular.dk

Jeg lægger vægt på faglig soliditet og kvalitetssikring af mit arbejde. Det sker gennem fortsat videreuddannelse - bl.a. er jeg ved at færdiggøre specialistuddannelsen i psykoterapi.

Tilknyttet Prescriba og andre psykolognetværk.
Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

DET KAN JEG HJÆLPE MED:

 • Terapi til voksne
 • Lederudvikling
 • Supervision af psykologer og andet sundhedspersonale

Jeg har særlig interesse, viden og erfaring indenfor følgende områder, der både knytter sig til arbejds- og privatlivet:

 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Angst- præstationsangst, panikangst, fobi mv.
 • Depression
 • Sorg og krise
 • Smertehåndtering
 • Personlig udvikling
 • Manglende selvværd
 • Manglende gennemslagskraft
ANETTE BRUUN

Psykoterapeut og psykomotorisk terapeut

Master i voksenuddannelse, RUC

Mobil: 29 29 39 45 – E-mail: ab@specular.dk

En dybere kontakt til kroppens sansninger er det første skridt til at skelne mellem balance og ubalance i livet. Dette udgangspunkt kan give en større klarhed, så vi også bliver bedre til at navigere i følelsernes veje og vildveje – finde vej ind til vores kerne.

Kroppen bliver på denne måde en vejviser til at finde en dybere kontakt med kernen.

Kernen er både vores anker og vores kompas, og når vi møder livet, os selv og andre med afsæt i kernen, bliver vi i stand til at være i verden på en konstruktiv måde.

Med kernen som det overordnede, anvender jeg forskellige psykomotoriske og psykoterapeutiske delmetoder, så at der skabes balance mellem fordybelse og udtryk.

Alle aktiviteter tager udgangspunkt i din personlige situation.

Individuel terapi:

Jeg tilbyder individuel terapi til unge og voksne, som f.eks. kan omhandle problematikker omkring:

 • Manglende kropskontakt
 • Smertehåndtering
 • Tankemylder
 • Lavt selvværd
 • Angst og depression
 • Følelse af ensomhed
 • Afgrænsning – overinvolvering eller distancering
 • Sorg og krise

Gruppeforløb:

Jeg tilbyder løbende små gruppeforløb i Speculars psykomotorik. Her lærer du at blive bedre til at mærke kroppens signaler og handlemuligheder ved at få bevidsthed om, hvordan krop og følelser hænger sammen. Dette alt sammen for bedre at kunne håndtere udfordrende situationer i din hverdag.

Temaer i forløbene kan være:

 • Grounding og centrering
 • Kropsbevidsthed og kropsoplevelse
 • Dynamiske øvelser
 • Afspænding og visualisering
 • Egenomsorg
 • Sensitivitet og styrke
 • Kontakt og grænser

Se under https://www.specular.dk/speculars-psykomotoriske-terapi/ for aktuelle muligheder.

Disse forløb kan følges selvstændigt eller være et fint supplement til Speculars individuelle terapi.

Eksterne temadage:

Herudover tilbyder jeg eksterne temadage og udviklingsforløb på arbejdspladser eller i andre organisationer.

 

Jeg er medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter, DAP og Dansk Psykoterapeutforening, MPF, og arbejder under foreningernes etiske retningslinjer.

Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

BENTE TORP

Cand.pæd.psych.aut.
Mobil: 22 13 09 36 - E-mail: bt@specular.dk

Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne - individuelt, samt til par og familier. Terapien kan omhandle forskellige problematiker som:

 • Angst og depression
 • Sorg og krisebearbejdning
 • Stresshåndtering
 • Personlig udvikling
 • Arbejdsrelaterede problemstillinger og konflikthåndtering - både privat og arbejdsmæssigt

Jeg har særligt erfaring med - og interesse for - relationsarbejde både i par og familier og i forhold til børn, unge og voksne med særlige behov.

Tilgangen i terapien er præget af min optagethed af koblingen mellem krop og psyke, som i praksis integreres gennem samtale, mindfulness- og kropslige øvelser, for eksempel i form af afspænding.

Terapien tilpasses individuelt med fokus på bearbejdning af: oplevelser, tanker, følelser og reaktionsmønstre.

Terapien kan støtte dig i at opnå en bedre kontakt med dig selv - både tanke- og følelsesmæssigt, i at finde afklaring af egne ønsker og behov, i at afdække og udvikle egne ressourcer til at håndtere udfordringer i livet, og til at indgå i relationer både privat og arbejdsmæssigt.

Udover terapi tilbyder jeg supervision til enkeltpersoner og grupper, og jeg afholder temadage og udviklingsforløb på arbejdspladser, særligt med fokus på professionel empati og trivsel på arbejdspladsen.

Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

ADRESSE

Specular
Trøjborgvej 2D,
8200 Århus N

KONTAKT

KONTAKT

T: +45 86 10 07 73
E: info@specular.dk
Kontaktinfo på medarbejderne her
CVR: 16920630

 

T: +45 86 10 07 73
E: info@specular.dk
Kontaktinfo på medarbejderne her
CVR: 16920630

 

T: +45 86 10 07 73
E: info@specular.dk
Kontaktinfo på medarbejderne her
CVR: 16920630

 

FØLG SPECULAR