PRISER, AFBUDSREGLER & HENVISNINGSÅRSAGER

Individuel terapi og supervision hos psykologerne:
kr. 1.000 / 60 minutterParterapi:
kr. 1.600 / 90 minutter

Ledersupervision:
kr. 1.200

Muligheder for tilskud

PSYKOLOGERNE

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, får du kr. 200 i tilskud på samtale, hvis du har en henvisning. Hvis du selv betaler for samtalerne og ikke har en henvisning, så giver Sygeforsikringen Danmark kr. 300 i tilskud pr. samtale.

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, kan du undersøge tilskudsmuligheder til psykologhjælp til dig selv eller familien.

Mange har også gennem deres arbejdsplads tegnet en sundhedsforsikring, som dækker tilskud til psykologhjælp. Her kan du også selv undersøge mulighederne. Det er ikke nødvendigt at orientere din arbejdsgiver om, hvad du bruger sundhedsforsikringen til. Nogle fagforeninger, arbejdspladser og socialforvaltninger giver i særlige situationer økonomisk tilskud.

I forbindelse med opfølgningssamtaler ved Speculars efteruddannelse/psykoterapeutuddannelsen er timeprisen kr. 1000,-

Sygesikringstilskud med lægehenvisning.

Pr. 1. april 2021:

Takst for 1. samtale  kr. 420,17

Efterfølgende samtale:  kr. 350,36

Medlemmer af Sygesikringen Danmark får kr. 200 i tilskud pr. samtale.

afbudsregler

Bliver du forhindret i at komme til aftalt tid, bedes du give besked i så god tid som muligt.

Afbud med lægehenvisning:
Ved afbud senere end kl. 16.00 dagen før den aftalte tid betales fuld takst af egenbetalingen – dvs. det beløb, en konsultation
takseres til med henvisning. Ved udeblivelse betales også fuld takst. Samtalen indberettes dog ikke ved hverken afbud eller
udeblivelse og tæller derfor heller ikke som en konsultation på henvisningen.

Ved gentagne udeblivelser, betales 2 x takst af egenbetalingen.

Afbud uden lægehenvisning:
Ved afbud senere end kl. 9.00 dagen før den aftalte tid, betales halv takst af samtalens pris.
Ved afbud senere end kl. 16.00 dagen før den aftalte tid betales fuld takst. Ved udeblivelse betales ligeledes fuld takst.

Sygesikringens henvisningsårsager

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 • trafik- og ulykkesofre.
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende ved dødsfald.
 • personer, der har forsøgt selvmord.
 • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • personer med let til moderat depression
 • personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD mellem 18 og 37 år.

Du skal kontakte egen læge for at få en henvisning, som giver mulighed for 12 konsultationer.

ADRESSE

Specular
Trøjborgvej 2D,
8200 Århus N

KONTAKT

T: +45 86 10 07 73 (oplysninger på telefonsvarer, ingen genkald)

E: info@specular.dk
Kontaktinfo på medarbejderne her
CVR: 16920630

 

FØLG SPECULAR