PSYKOLOGER OG TERAPEUTER I AARHUS

HANNE

ANNY

DAGMAR

KATRINE

BENTE

ANETTE

HANNE THORUP

Hanne er cand. psych. aut. og medstifter af Specular. 
Mobil: 29 27 47 94 - Mail: ht@specular.dk

Hanne arbejder i alle tre afdelinger af Specular:

Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1984. Har bred erfaring med psykosomatiske symptomer, angst, depression, mindreværd, sorg og krise. Arbejder både individuelt, med par og med grupper.

Specular Uddannelse: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker. Efteruddannelsen er for både ledere og medarbejdere.

Specular På Arbejdspladsen: Har udviklet og forestået kurser og projekter til rehabilitering af mobningsramte samt til generel forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Cand. psych. fra Aarhus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1983-2006. Deltaget i kurser inden for en bred vifte af terapiformer, herunder kropsterapi, drømmeforståelse, gestalt- og billedterapi.

Har undervist i psykologi på Randers Afspændingspædagogiske Seminarium. Har sammen med psykolog Anny Haldrup udviklet og gennemført et psykosomatisk klinikprojekt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet fra 1980-1984. Projektet modtog lægehenviste patienter med psykosomatiske symptomer, primært hovedpine. Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet, Egmontfonden og Århus Amt.

Privat psykologpraksis sammen med Anny Haldrup fra 1984. Har arbejdet som krisepsykolog for DSB og P&T og haft ydernummer under sygesikringen siden 1992.

Medstifter af Specular i 1992 sammen med psykologerne Anny Haldrup, Dagmar Møller Kristensen og Carol Dimmitt. Medforfatter til Speculars bog: "Mød livet - fra kernen" 2007.

Udviklede og forestod sammen med Anny Haldrup kursusdelen til Projekt "Tilbage til job" (Titijob) 2002-2004. Projektets formål var rehabilitering af en gruppe mobningsramte, der havde mistet tilknytningen til arbejdslivet. HK Århus var samarbejdspartner i projektet.

Har sammen med Anny Haldrup, Dagmar Møller Kristensen og Inger Lise Eriksen-Jensen stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt "Rehabilitering af mobningsramte - en tidlig indsats". Projektet var forankret i Sundhed og Omsorg, Århus Kommune, og finansieret af Forebyggelsesfonden.

ANNY HALDRUP

Anny er cand. psych. aut. og medstifter af Specular.
Mobil: 40 46 76 85 - Mail: ah@specular.dk

Arbejder i alle tre afdelinger af Specular.

Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1984. Har bred erfaring med psykosomatiske symptomer, angst, depression, sorg og krise. Arbejder både med individuel- par- og gruppeterapi.

Specular Uddannelse: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker. Efteruddannelsen er for både ledere og medarbejdere.

Specular På Arbejdspladsen: Har udviklet og forestået kurser og projekter til rehabilitering af mobningsramte samt til generel forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Cand. psych. fra Aarhus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialist og supervisor i psykoterapi siden 1996.

Deltaget i kurser indenfor en bred vifte af terapiformer, herunder kropsterapi, drømmeforståelse, gestalt- og billedterapi. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1983 - 2006.

Udviklede og gennemførte sammen med psykolog Hanne Thorup fra 1980 - 1984 et psykosomatisk klinikprojekt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet modtog lægehenviste patienter med psykosomatiske symptomer, primært hovedpine. Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet, Egmontfonden og Århus Amt.

Startede privatpsykologpraksis i 1984 i Århus sammen med Hanne Thorup.

Har arbejdet som krisepsykolog indenfor DSB og P&T og har siden 1992 haft ydernummer under sygesikringen.

Startede Specular i 1992 sammen med psykologerne Hanne Thorup, Carol Dimitt og Dagmar Møller Kristensen.

Udviklede og forestod sammen med Hanne Thorup kursusdelen til Projekt "tilbage til Job" (Titijob)fra 2002 - 2004 . Projektets formål var rehabilitering af en gruppe mobningsramte, der havde mistet tilknytningen til arbejdslivet. HK Århus var samarbejdspartner i projektet Medforfatter til Speculars bog "Mød livet - fra kernen" 2007

Har sammen med Hanne Thorup, Dagmar Møller Kristensen og Inger Lise Eriksen-Jensen siden 2009 -2011 stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt ' rehabilitering af mobningsramte -en tidlig indsats'. Projektet var financeret af Forebyggelsesfonden og forankret i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

DAGMAR MØLLER KRISTENSEN

Dagmar er cand. psych. aut.og medstifter af Specular.
Mobil: 22 87 87 72 - Mail: dmk@specular.dk

Arbejder i alle tre afdelinger af Specular:

Specular Uddannelsen: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper - både ledere og medarbejdere, der arbejder professionelt med andre mennesker. 16 hold har gennemført Speculars 3 - årige Psykologiske Efteruddannelse. Efterfølgende har mange kursister taget efteruddannelsens overbygninger: 2., 3. og 4. del. Desuden har et stort antal grupper gennemført Speculars 1 - årige Psykologiske Grundkursus.

Specular På Arbejdspladsen: Arbejder med ledelsesudvikling og supervision af ledere ud fra Speculars teori om Kernen og Masken på arbejdspladsen. Har desuden udviklet og forestået kurser og projekter til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1986. Har bred erfaring med bl.a. sorg og kriser. Depressioner, angst og psykosomatiske symptomer. Problemer med parforhold og familierelationer.

Cand.psych. fra Århus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialist i psykoterapi. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1981 - 2006. Har deltaget i en lang række psykoterapikurser, herunder kurser i kropsterapi, drømmeforståelse og oplevelsesorienterede metoder.

Har arbejdet i PPR og som klinisk psykolog på psykiatrisk hospital. Privat psykologpraksis og kursusvirksomhed i offentligt og privat regi fra 1986. Fra 1992 ydernummer under sygesikringen. Krisepsykolog for DSB og P & T fra 1990 - 1995. Var medstifter af Specular i 1992 og har siden været med i udviklingen af firmaet. Oprettede og drev en afdeling af Specular på Holck Winterfeldts Allé i København fra 2000 - 2006.

Medforfatter af bogen: 'Mød livet - fra kernen.' 2007.

Har sammen med Anny Haldrup, Hanne Thorup og Inger Lise Eriksen-Jensen stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt 'Rehabilitering af mobningsramte - en tidlig indsats'. Projektet var forankret i Sundhed & Omsorg, Århus Kommune, og finansieret af Forebyggelsesfonden.

BENTE TORP

Cand.pæd.psych.aut. 
Mobil: 22 13 09 36 - Mail: bt@specular.dk

Telefontid: Mandag og onsdag kl: 12.00 -12.45

Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne - individuelt, samt til par og familier. Terapien kan omhandle forskellige problematiker som:

 • Angst og depression
 • Sorg og krisebearbejdning
 • Stresshåndtering
 • Personlig udvikling
 • Arbejdsrelaterede problemstillinger og konflikthåndtering - både privat og arbejdsmæssigt

Mit særlige speciale er parterapi. Jeg har gennem efteruddannelse specialiseret mig i parterapi og har mange års erfaring i at hjælpe par i kriser og i oplevet stagnation i parforholdet. I parterapien arbejde vi med at afdække ukonstruktive mønstre og i at styrke gensidigt engagement og samhørighed.

Jeg har særlig erfaring med - og interesse for - relationsarbejde både i par og familier og i forhold til børn, unge og voksne med særlige behov.

Tilgangen i den individuelle terapi er baseret på min optagethed af koblingen mellem krop og psyke, som i praksis integreres gennem samtale, mindfulness- og kropslige øvelser.

Terapien kan støtte dig i at opnå en bedre kontakt med dig selv - både tanke- og følelsesmæssigt, i at finde afklaring af egne ønsker og behov, i at afdække og udvikle egne ressourcer til at håndtere udfordringer i livet, og til at indgå i relationer både privat og arbejdsmæssigt.

Udover terapi tilbyder jeg supervision til enkeltpersoner og grupper, og jeg afholder temadage og udviklingsforløb på arbejdspladser, særligt med fokus på professionel empati og trivsel på arbejdspladsen.

Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

ANETTE BRUUN

Psykomotorisk terapeut og psykoterapeut

Mobil: 29 29 39 45 – E-mail: ab@specular.dk

Du er altid velkommen til en uforpligtende telefonsamtale. 

Min telefon er åben tirsdage kl. 10 – 12.

Du kan også lægge en telefonbesked eller skrive en mail med dit telefonnummer, så jeg kan ringe dig op, når det passer dig.

Alle individuelle forløb tager afsæt i din aktuelle problemstilling. Det kan f.eks. være:

 • Manglende kropskontakt
 • Muskelspændinger
 • Smerter
 • Tankemylder
 • Lavt selvværd
 • Angst og depression
 • Følelse af ensomhed
 • Afgrænsning – overinvolvering eller distancering

Det egentlige mål med alt mit arbejde på alle niveauer er at støtte dig gennem selvudvikling og indsigt, så du kan være ven med dig selv og navigere i kroppens og følelsernes veje og vildveje – og blive i stand til at være i verden på en konstruktiv måde.

Jeg arbejder ud fra to metoder. Den kropslige forankring er central i begge metoder, idet det handler om at bruge kroppen som vejviser til at finde en dybere kontakt med kernen. Under forløbet kan det være relevant at veksle mellem de to metoder.

I den psykomotoriske metode er der fokus på bevidsthed om kroppens sansninger og de følelsesmæssige oplevelser, der er relateret hertil. Her arbejder vi med at opbygge dine kropslige styrker og ressourcer her og nu, så du kan bruge dem aktivt i alle dagliglivets facetter. I metoden inddrager jeg manuel behandling udenpå tøjet samt dynamiske og afspændende øvelser.

Den psykoterapeutiske metode er Specularmetoden, der sætter fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropsfornemmelser og udtryk. Er det relevant, afdækker vi, hvad der i fortiden kan være årsag til den kontakt, du har med dig selv og din omverden i dag, for herefter at opbygge nogle mere hensigtsmæssige måder at være i verden på. Læs mere om Specularmetoden her.

Pris pr. time: kr. 800,-/studerende: kr. 600,-                                                                 

Klippekort 3 gange: kr. 2100,-/studerende kr. 1500,-

I forbindelse med opfølgningssamtale ved Speculars efteruddannelse/psykoterapeutuddannelsen er timeprisen kr. 950,-

  

Gruppeforløb:

Jeg tilbyder løbende små gruppeforløb i Speculars psykomotorik, hvor vi også fokuserer på de muligheder, et fællesskab kan give. Der er 4 – 6 deltagere på hvert hold.

Se her for aktuelle muligheder.

Disse forløb kan følges selvstændigt eller være et fint supplement til Speculars individuelle terapi.

Eksterne temadage:

Herudover afholder jeg eksterne temadage og udviklingsforløb på arbejdspladser eller i andre organisationer, f.eks. eksamensmestring i uddannelsesinstitutioner, frivilligorganisationer m.m.

Jeg er medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter, DAP og Dansk Psykoterapeutforening, MPF, og arbejder under foreningernes etiske retningslinjer.

 

 

 

KATRINE KRISTENSEN ROLIGHED

Cand. psych. aut. - Specialist i Psykoterapi
Mobil: 22 30 83 67 - Mail: kkr@specular.dk

Katrine K. Rolighed er en af Specular Psykologerne og har klinik i Hedensted, hvor hun tager imod klienter med henvisning.

Det kan jeg hjælpe med:

 • Terapi til voksne
 • Lederudvikling
 • Supervision af psykologer og andet sundhedspersonale

Jeg har særlig interesse, viden og erfaring indenfor følgende områder, der både knytter sig til arbejds- og privatlivet:

 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Angst- præstationsangst, panikangst, fobi mv.
 • Depression
 • Sorg og krise
 • Smertehåndtering
 • Personlig udvikling
 • Manglende selvværd
 • Manglende gennemslagskraft

Jeg lægger vægt på faglig soliditet og kvalitetssikring af mit arbejde. Det sker gennem fortsat videreuddannelse.

Jeg har klinik i Hedensted, og har aftale med sygesikringen og modtager derfor klienter med henvisning.

Jeg tager mod egenbetalere både i Hedensted og Århus.

 

ADRESSE

Specular
Trøjborgvej 2D,
8200 Århus N

KONTAKT

T: +45 86 10 07 73
E: info@specular.dk
Kontaktinfo på medarbejderne her
CVR: 16920630

 

FØLG SPECULAR