• Om Specular
 • Psykoterapeutuddannelse
 • Specularpsykologerne
 • Specular på arbejdspladsen
 • Kurser
 • Kurser 2

Priser

Individuel terapi: kr. 950,- / 60 minutter
Parterapi: kr. 1.600 / 90 minutter
Ledersupervision: kr. 1.200


Muligheder for tilskud:
Hvis du har en privat sundhedsforsikring, kan du undersøge tilskudsmuligheder til psykologhjælp til dig selv eller familien.
Mange har også gennem deres arbejdsplads tegnet en sundhedsforsikring, som dækker tilskud til psykologhjælp. Her kan du også selv undersøge mulighederne. Det er ikke nødvendigt at orientere din arbejdsgiver om, hvad du bruger sundhedsforsikringen til. Nogle fagforeninger, arbejdspladser og socialforvaltninger giver i særlige situationer økonomisk tilskud.

Sygesikringstilskud med lægehenvisning. Der er 12 samtaler på en henvisning
Takst for første samtale (Henvisningsårsag 1-9) kr. 410,06
Takst for første samtale (Henvisningsårsag 10-11) kr. 410,06 kr.
Efterfølgende samtale(Henvisningsårsag 1-9) kr. 341,92
Efterfølgende samtale(Henvisningsårsag 10-11) kr. 341,92

Hvis du har en lægehenvisning på angst eller depression og du er mellem 18 og 21 år kan du få samtalerne gratis.

Medlemmer af 'Sygesikringen Danmark' får herudover 200 kr. i tilskud pr. samtale.

Sygesikringens henvisningsårsager:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 • trafik- og ulykkesofre.
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende ved dødsfald.
 • personer, der har forsøgt selvmord.
 • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • personer med let til moderat depression
 • personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD mellem 18 og 37 år.


Du skal kontakte egen læge for at få en henvisning, som giver mulighed for 12 konsultationer.