• Om Specular
 • Psykoterapeutuddannelse
 • Specularpsykologerne
 • Specular på arbejdspladsen
 • Kurser
 • Kurser 2

Om psykologerne

Katrine Kristensen Rolighed

Katrine Kristensen Rolighed

Katrine Kristensen Rolighed

Cand. psych. aut. - Specialist i Psykoterapi - Mobil: 22 30 83 67 - Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jeg tager imod lægehenviste klienter i Hedensted - har du en henvisning, tilbyder jeg  konsultationer i Hedensted. Klinikken i Hedensted ligger overfor stationen. 

Har du ikke en lægehenvisning, tilbyder jeg konsultationer i Specular-huset på Trøjborgvej i Aarhus.


Det kan jeg hjælpe med: 

 • Terapi til voksne
 • Lederudvikling
 • Supervision af psykologer og andet sundhedspersonale


Jeg har særlig interesse, viden og erfaring indenfor følgende områder, der både knytter sig til arbejds- og privatlivet: 

 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Angst- præstationsangst, panikangst, fobi mv.
 • Depression
 • Sorg og krise
 • Smertehåndtering
 • Personlig udvikling
 • Manglende selvværd
 • Manglende gennemslagskraft


Jeg lægger vægt på faglig soliditet og kvalitetssikring af mit arbejde. Det sker gennem fortsat videreuddannelse og løbende ajourføring med den nyeste forskning.


Tilknyttet Prescriba og andre psykolognetværk. 

Se mit CV

Bente Torp

Bente Torp

Bente Torp

Cand.pæd.psych.aut. - Mobil: 22 13 09 36 - Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne - individuelt, samt til par og familier. Terapien kan omhandle forskellige problematiker som:

 • Angst og depression
 • Sorg og krisebearbejdning
 • Stresshåndtering
 • Personlig udvikling
 • Arbejdsrelaterede problemstillinger og konflikthåndtering - både privat og arbejdsmæssigt

Jeg har særligt erfaring med - og interesse for - relationsarbejde både i par og familier og i forhold til børn, unge og voksne med særlige behov.

Tilgangen i terapien er præget af min optagethed af koblingen mellem krop og psyke, som i praksis integreres gennem samtale, mindfulness- og kropslige øvelser, for eksempel i form af afspænding.

Terapien tilpasses individuelt med fokus på bearbejdning af: oplevelser, tanker, følelser og reaktionsmønstre.

Terapien kan støtte dig i at opnå en bedre kontakt med dig selv - både tanke- og følelsesmæssigt, i at finde afklaring af egne ønsker og behov, i at afdække og udvikle egne ressourcer til at håndtere udfordringer i livet, og til at indgå i relationer både privat og arbejdsmæssigt.

Udover terapi tilbyder jeg supervision til enkeltpersoner og grupper, og jeg afholder temadage og udviklingsforløb på arbejdspladser, særligt med fokus på professionel empati og trivsel på arbejdspladsen.

Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

Se mit CV


Hanne Thorup

Hanne Thorup

Hanne Thorup

Hanne er cand. psych. aut. og medstifter af Specular. - Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hanne arbejder i alle tre afdelinger af Specular:

Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1984. Har bred erfaring med psykosomatiske symptomer, angst, depression, mindreværd, sorg og krise. Arbejder både individuelt, med par og med grupper.

Specular Uddannelse: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker. Efteruddannelsen er for både ledere og medarbejdere.

Specular På Arbejdspladsen: Har udviklet og forestået kurser og projekter til rehabilitering af mobningsramte samt til generel forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Cand. psych. fra Aarhus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1983-2006. Deltaget i kurser inden for en bred vifte af terapiformer, herunder kropsterapi, drømmeforståelse, gestalt- og billedterapi.

Har undervist i psykologi på Randers Afspændingspædagogiske Seminarium. Har sammen med psykolog Anny Haldrup udviklet og gennemført et psykosomatisk klinikprojekt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet fra 1980-1984. Projektet modtog lægehenviste patienter med psykosomatiske symptomer, primært hovedpine. Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet, Egmontfonden og Århus Amt.

Privat psykologpraksis sammen med Anny Haldrup fra 1984. Har arbejdet som krisepsykolog for DSB og P&T og haft ydernummer under sygesikringen siden 1992.

Medstifter af Specular i 1992 sammen med psykologerne Anny Haldrup, Dagmar Møller Kristensen og Carol Dimmitt. Medforfatter til Speculars bog: "Mød livet - fra kernen" 2007.

Udviklede og forestod sammen med Anny Haldrup kursusdelen til Projekt "Tilbage til job" (Titijob) 2002-2004. Projektets formål var rehabilitering af en gruppe mobningsramte, der havde mistet tilknytningen til arbejdslivet. HK Århus var samarbejdspartner i projektet.

Har sammen med Anny Haldrup, Dagmar Møller Kristensen og Inger Lise Eriksen-Jensen stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt "Rehabilitering af mobningsramte - en tidlig indsats". Projektet var forankret i Sundhed og Omsorg, Århus Kommune, og finansieret af Forebyggelsesfonden.

Anny Haldrup

Anny Haldrup

Anny Haldrup

Anny er cand. psych. aut. og medstifter af Specular. - Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Arbejder i alle tre afdelinger af Specular.

Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1984. Har bred erfaring med psykosomatiske symptomer, angst, depression, sorg og krise. Arbejder både med individuel- par- og gruppeterapi.

Specular Uddannelse: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker. Efteruddannelsen er for både ledere og medarbejdere.

Specular På Arbejdspladsen: Har udviklet og forestået kurser og projekter til rehabilitering af mobningsramte samt til generel forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Cand. psych. fra Aarhus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialist og supervisor i psykoterapi siden 1996.

Deltaget i kurser indenfor en bred vifte af terapiformer, herunder kropsterapi, drømmeforståelse, gestalt- og billedterapi. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1983 - 2006.

Udviklede og gennemførte sammen med psykolog Hanne Thorup fra 1980 - 1984 et psykosomatisk klinikprojekt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet modtog lægehenviste patienter med psykosomatiske symptomer, primært hovedpine. Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet, Egmontfonden og Århus Amt.

Startede privatpsykologpraksis i 1984 i Århus sammen med Hanne Thorup.

Har arbejdet som krisepsykolog indenfor DSB og P&T og har siden 1992 haft ydernummer under sygesikringen.

Startede Specular i 1992 sammen med psykologerne Hanne Thorup, Carol Dimitt og Dagmar Møller Kristensen.

Udviklede og forestod sammen med Hanne Thorup kursusdelen til Projekt "tilbage til Job" (Titijob)fra 2002 - 2004 . Projektets formål var rehabilitering af en gruppe mobningsramte, der havde mistet tilknytningen til arbejdslivet. HK Århus var samarbejdspartner i projektet Medforfatter til Speculars bog "Mød livet - fra kernen" 2007

Har sammen med Hanne Thorup, Dagmar Møller Kristensen og Inger Lise Eriksen-Jensen siden 2009 -2011 stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt ' rehabilitering af mobningsramte -en tidlig indsats'. Projektet var financeret af Forebyggelsesfonden og forankret i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

Dagmar Møller Kristensen

Dagmar Møller Kristensen

Dagmar Møller Kristensen

Dagmar er cand. psych. aut.og medstifter af Specular. - Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Arbejder i alle tre afdelinger af Specular:

Specular Uddannelsen: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper - både ledere og medarbejdere, der arbejder professionelt med andre mennesker. 16 hold har gennemført Speculars 3 - årige Psykologiske Efteruddannelse. Efterfølgende har mange kursister taget efteruddannelsens overbygninger: 2., 3. og 4. del. Desuden har et stort antal grupper gennemført Speculars 1 - årige Psykologiske Grundkursus.

Specular På Arbejdspladsen: Arbejder med ledelsesudvikling og supervision af ledere ud fra Speculars teori om Kernen og Masken på arbejdspladsen. Har desuden udviklet og forestået kurser og projekter til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1986. Har bred erfaring med bl.a. sorg og kriser. Depressioner, angst og psykosomatiske symptomer. Problemer med parforhold og familierelationer.

Cand.psych. fra Århus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialist i psykoterapi. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1981 - 2006. Har deltaget i en lang række psykoterapikurser, herunder kurser i kropsterapi, drømmeforståelse og oplevelsesorienterede metoder.

Har arbejdet i PPR og som klinisk psykolog på psykiatrisk hospital. Privat psykologpraksis og kursusvirksomhed i offentligt og privat regi fra 1986. Fra 1992 ydernummer under sygesikringen. Krisepsykolog for DSB og P & T fra 1990 - 1995. Var medstifter af Specular i 1992 og har siden været med i udviklingen af firmaet. Oprettede og drev en afdeling af Specular på Holck Winterfeldts Allé i København fra 2000 - 2006.

Medforfatter af bogen: 'Mød livet - fra kernen.' 2007.

Har sammen med Anny Haldrup, Hanne Thorup og Inger Lise Eriksen-Jensen stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt 'Rehabilitering af mobningsramte - en tidlig indsats'. Projektet var forankret i Sundhed & Omsorg, Århus Kommune, og finansieret af Forebyggelsesfonden.IMG 8148
IMG 8151
IMG 8180
IMG 8222
IMG 8345
IMG 8471