EVALUERINGER OG PRØVER

Efter hvert af de tre uddannelsesår ligger en skriftlig opgave, som skal godkendes af de tilknyttede undervisere.

Den studerende evaluerer løbende sin proces i den individuelle supervision på basis af tilbagemeldingerne fra kursusforløbet.

Efter 1. år evalueres udviklingsforløbet og arbejdet med teori og metode ud fra: Gennemførelse af kurserne, de 6 tilbagemeldinger fra kurserne og 1. års opgaven. Emnet for 1.års opgaven vælges ud fra en konkret oplevelse med et stykke øvelsesarbejde, som har givet en særlig indsigt på kurserne eller fra træningen. Der skal være eksempler på, hvordan den studerende har arbejdet, og hvilke problemer vedkommende er stødt ind i/har overvundet. Arbejdet skal sættes i relation til begreberne kernen og masken.

Ud fra en fælles evaluering mellem den studerende og vejlederen sættes en proces i gang med udgangspunkt i de udviklingspunkter, der skal være fokus på 2. år.

 

2. år samme evalueringsforløb som første år. Årsopgaven er en større opgave med udgangspunkt i et personligt tema. Dette relateres til færdighedstræningen og eget klientarbejde. Der vil være en mundtlig evaluering med en af underviserne fra uddannelsen. Skriftligt materiale fra årets løb inddrages.

3. år. afsluttes med et praktisk og teoretisk speciale. Den studerende viser, hvordan vedkommende ud fra sit arbejde med sine personlige mønstre, kvaliteter og problematikker, har udviklet sig – også som kollega og samarbejdspartner. Evalueringen foregår sammen med en af underviserne. Årets forløb og arbejde inddrages.

Der udstedes diplom efter uddannelsen.

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR