SPECULARS 3-ÅRIGE PSYKOLOGISKE EFTERUDDANNELSE

Speculars 3-årige Psykologiske Efteruddannelse er praktisk og teoretisk funderet i Specularmetoden, som beskrevet i Speculars bog “Mød livet – fra kernen”

    • Evne til empatisk nærvær.
    • Indsigt i egne personlige problematikker og evne til at kunne håndtere disse i mødet med kolleger,  medarbejdere og i privatlivet.
    • Daglig praksis med øvelser og meditationer for at fastholde identiteten i eget liv såvel som i arbejdslivet.
    • Fortløbende opdatering metodisk såvel som teoretisk.

At arbejde med andre mennesker er ikke kun et spørgsmål om at kende og bruge forskellige teknikker. I Specular går nærvær, ægte kontakt og indlevelse altid forud for teknikker. Der lægges stor vægt på, at den enkelte kursist bliver bevidst om forskellen mellem kernen og den emotionelle maske (se grundsyn).

I arbejdet med andre mennesker viser masken sig f.eks. i en intellektualiserende holdning som beskyttelse imod følelsesmæssig involvering, eller modsat i en overindfølende holdning præget af for stor identifikation. Teknikker lærer man også på Speculars Psykologiske Efteruddannelse, men uden fundering i kernen skaber selv de bedste teknikker fremmedgørelse, misforståelse og distance i kontakten.

ADRESSE

Specular
Trøjborgvej 2D,
8200 Århus N

KONTAKT

T: +45 86 10 07 73 (oplysninger på telefonsvarer, ingen genkald)

E: info@specular.dk
Kontaktinfo på medarbejderne her
CVR: 16920630

 

FØLG SPECULAR