UNDERVISERE

KATRINE

BENTE


Alle undervisere er højt kvalificerede psykologer/terapeuter med lang psykoterapeutisk erfaring.

Specular lægger vægt på kvalitet i undervisningen. Derfor går viden om psykologi og psykoterapi hånd i hånd med praktisk psykoterapeutisk erfaring.

Underviserne har et fælles teoretisk og terapeutisk udgangspunkt, men samarbejder ud fra forskellige psykologiske specialer. Sammenhængen og progressionen i processerne sikres ved, at underviserne arbejder tæt sammen omkring indhold og øvelser.


BENTE TORP

Cand.pæd.psych.aut. 
Mobil: 22 13 09 36 – Email: bt@specular.dk

Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne – individuelt, samt til par og familier. Terapien kan omhandle forskellige problematiker som:

 • Angst og depression
 • Sorg og krisebearbejdning
 • Stresshåndtering
 • Personlig udvikling
 • Arbejdsrelaterede problemstillinger og konflikthåndtering – både privat og arbejdsmæssigt

Jeg har særligt erfaring med – og interesse for – relationsarbejde både i par og familier og i forhold til børn, unge og voksne med særlige behov.

Tilgangen i terapien er præget af min optagethed af koblingen mellem krop og psyke, som i praksis integreres gennem samtale, mindfulness- og kropslige øvelser, for eksempel i form af afspænding.

Terapien tilpasses individuelt med fokus på bearbejdning af: oplevelser, tanker, følelser og reaktionsmønstre.

Terapien kan støtte dig i at opnå en bedre kontakt med dig selv – både tanke- og følelsesmæssigt, i at finde afklaring af egne ønsker og behov, i at afdække og udvikle egne ressourcer til at håndtere udfordringer i livet, og til at indgå i relationer både privat og arbejdsmæssigt.

Udover terapi tilbyder jeg supervision til enkeltpersoner og grupper, og jeg afholder temadage og udviklingsforløb på arbejdspladser, særligt med fokus på professionel empati og trivsel på arbejdspladsen.

Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

KATRINE KRISTENSEN ROLIGHED

Cand. psych. aut. – Specialist i Psykoterapi
Mobil: 22 30 83 67 – Email: kkr@specular.dk

Katrine K. Rolighed er en af Specular Psykologerne og har klinik i Hedensted, hvor hun tager imod klienter med henvisning.

Det kan jeg hjælpe med:

 • Terapi til voksne
 • Lederudvikling
 • Supervision af psykologer og andet sundhedspersonale

Jeg har særlig interesse, viden og erfaring indenfor følgende områder, der både knytter sig til arbejds- og privatlivet:

 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Angst- præstationsangst, panikangst, fobi mv.
 • Depression
 • Sorg og krise
 • Smertehåndtering
 • Personlig udvikling
 • Manglende selvværd
 • Manglende gennemslagskraft

Jeg lægger vægt på faglig soliditet og kvalitetssikring af mit arbejde. Det sker gennem fortsat videreuddannelse.

Tilknyttet Prescriba og andre psykolognetværk. Jeg har klinik i Hedensted, og har aftale med sygesikringen og modtager derfor klienter med henvisning.


KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR