FORMÅL

Speculars 4 ½-årige Psykoterapeutuddannelse er praktisk og teoretisk funderet i Specularmetoden, som beskrevet i Speculars bog ‘Mød livet – fra kernen’. Speculars psykoterapeutuddannelse har som overordnet formål at kvalificere den psykologiske faglighed hos mennesker i relationsorienterede fag, herunder både ledere og medarbejdere. Uddannelsen har som specifikt formål at uddanne og udvikle psykoterapeuter til at praktisere ud fra en personlig dybde funderet i kernen.

Dette indebærer for terapeuten:

  • Evne til empatisk nærvær i kontakten med klienten.
  • Indsigt i egne personlige problematikker og evne til at kunne håndtere disse i mødet med klienten.
  • Daglig praksis med øvelser og meditationer for at fastholde identiteten i eget liv såvel som det professionelle arbejde med klienter.
  • Fortløbende opdatering metodisk såvel som teoretisk.

Dette indebærer for terapeuten i forhold til klienten:

  • Afdækning af ressourcer og problemområder.
  • Forståelse af oprindelsen til klientens problematikker.
  • Bearbejdelse og forløsning af traumer, sorg og kriser, samt barndoms- og tilknytningsproblematikker.
  • Videreformidling af øvelser til afbalancering og udvikling tilpasset den enkelte klient.
  • Opbakning til progressiv livsudfoldelse med baggrund i kontakt til kernen.
At arbejde med andre mennesker eller at udføre terapi er ikke kun et spørgsmål om at kende og bruge forskellige teknikker. I Specular går nærvær, ægte kontakt og indlevelse altid forud for teknikker. Der lægges stor vægt på, at den enkelte kursist bliver bevidst om forskellen mellem kernen og den emotionelle maske (se grundsyn). I arbejdet med andre mennesker viser masken sig f.eks. i en intellektualiserende holdning som beskyttelse imod følelsesmæssig involvering, eller modsat i en overindfølende holdning præget af for stor identifikation med klienten/brugeren. Teknikker lærer man også på Speculars Psykoterapeutiske Uddannelse, men uden fundering i kernen skaber selv de bedste teknikker fremmedgørelse, misforståelse og distance i kontakten med klienter.

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR