OPTAGELSESKRITERIER

Der er 3 forskellige kvoter, som der kan søges optagelse på:

Kvote 1

En mellemlang eller videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Uddannelser som hører ind under kvote 1 er f.eks. psykolog, læge, lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut.

Kvote 2

Videregående uddannelse, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Kvote 3

Ansøgere tilhørende andre faggrupper end dem, der er uddannet ved de højere uddannelsesinstitutioner. Her vurderes ud fra en personlig samtale, hvorvidt ansøger har tilstrækkelig erhvervsmæssige og andre uddannelsesmæssige relevante erfaringer i forhold til at starte på Speculars Psykoterapeutiske Uddannelse.

For at sikre en vis modenhed og livserfaring optages kun ansøgere over 25 år. Der kræves mindst 3 års erhvervserfaring. Udover praktisk anvendelse indenfor egen uddannelse kan andre erfaringer accepteres f.eks. socialt arbejde.
Øvrige betingelser for optagelse, som er gældende for alle ansøgere: Når vi har modtaget en skriftlig ansøgning indkaldes til en personlig samtale. Her gennemgår vi ansøgerens uddannelsesmæssige/erhvervsmæssige baggrund(mindst 3 års erhvervserfaring). Der bliver også lagt vægt på, at ansøgeren har en vis erfaring med og indsigt i psykoterapeutiske processer. Kurser eller uddannelse indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision vil også være relevant. Vi vurderer endvidere, ansøgerens motivation til dybdepsykologisk, psykodynamisk og meditativt personligt og fagligt arbejde.
Alle ansøgere forpligter sig til at indgå i uddannelsesgruppen med en åben holdning og parathed til at forholde sig til gruppeprocesserne. Kvote 2a og 2b er dispensationsmuligheder i forhold til kvote 1. Det kan skønnes nødvendigt at gennemgå Speculars Psykologiske Grundkursus før optagelse. Der gives ikke merit til Speculars Psykoterapeutiske Uddannelse.

Specular tilslutter sig Dansk Psykoterapeutforenings etikregler, som gælder for alle medlemmer af foreningen. Etikreglerne er til for at sikre klientens interesser.

Speculars supplerende etikregler

Under uddannelsen har alle de studerende tavshedspligt omkring den viden, som de får omkring hinandens liv. Alle forpligter sig til at indgå i uddannelsesgruppen med en åben holdning til alle deltagere i gruppen. Hvis der opstår uenigheder og konflikter søges de løst med de personer, som det handler om, så sladder og klikedannelser undgås. Alle må se på egen andel, egne projektioner og forholde sig til egne emotioner, og hvor de kommer fra.

Tilmelding til Psykoterapeutuddannelsen: Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til Specular. Herefter vil du blive kontaktet af én af psykologerne og indkaldt til en samtale.

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR