PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Tilmelding til Speculars Psykoterapeutuddannelse

Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til Specular. Herefter vil du blive kontaktet af én af psykologerne og indkaldt til en samtale. Samtalen betales efter gældende takst. Beløbet trækkes fra kursusafgiften, hvis du efterfølgende melder dig til uddannelsen.

Efter optagelse underskrives en gensidigt bindende kontrakt.

Find ansøgnings skemaet her

Basisuddannelsen (3 år) – Gruppe 23 – kontakt Specular for at høre nærmere om kursusstart

Basisuddannelsen koster i gennemsnit pr. år kr.: 31.507

  • Ved kontraktens underskrivelse betales kr. 10.000
  • Senest to måneder før studiestart betales kr. 10.000
  • Her efter betales hver den 1. i måneden i 24 måneder kr. 3.105.

Herudover afholdes på 1. og 2. år af Basisuddannelsen 3 individuelle samtaler. På 3. år afholdes 10 individuelle samtaler.
Samtalerne betales til den enkelte psykolog efter gældende takst.

Alle priser reguleres årligt

Overbygningen (1 ½ år:)- optag fra gruppe 21 og 22 samt tidligere kursister

Overbygningen koster i alt kr.: 58.350

Herudover afholdes i løbet af de 1 ½ år i alt 9 individuelle samtaler. Samtalerne betales til den enkelte psykolog efter gældende takst.

Ved optagelse på Overbygningen betales 1. af i alt 5 rater á kr. 11.670. De restende 4 rater betales halvårligt.

I forbindelse med tilmelding til eksamen ved afslutning af uddannelsen betales en eksamensafgift på kr. 5.000. Der er to eksaminer – en mundtlig og en skriftlig med ekstern censor.

Alle priser reguleres årligt

Tilskudsmuligheder

Nogle kursister har mulighed for helt eller delvist at få betalt kursusafgiften af arbejdspladsen. Det er også muligt for kursister, som ønsker uddannelsen, at få refunderet kursusafgiften ved hjælp af Bruttolønsordningen, fordi den er relevant for nuværende arbejde eller som fremtidig arbejdsmæssig udviklingsmulighed.

Arbejdsgiveren betaler for uddannelsen eller kurserne, og det modregnes i din bruttoløn. Hermed har din arbejdsgiver ingen udgifter. Du betaler selv med egne lønkroner, men sparer reelt mellem 30-50 % i forhold til kursusprisen.
Det er vigtigt, at du selv undersøger mulighederne, da regler omkring fradrag løbende ændrer sig.

Yderligere information om Bruttolønsordningen på Skats hjemmeside

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR