SAMLET ANTAL LEKTIONER PÅ PSYKOTERAPEUTUDDANNELSEN

Speculars Psykoterapeutuddannelse varer 4 ½ år og har et samlet antal lektioner på 1180

Godkendelse til Psykoterapeut MPF kræver en uddannelsestid på minimum 800 lektioner.

Timerne på Speculars psykoterapeutuddannelse fordeles således:

Kursusforløbet

Basisforløbet

De 3 første år indeholder 21 kursusdage pr. år med syv timers undervisning pr. dag. I alt 588 lektioner

Overbygningen

De 1 ½ år indeholder i alt 24 kursusdage á 7,5 timer. I alt 240 lektioner

Færdighedstræning

I alt 16 kursusdage á 7 timer. I alt 149 lektioner

Individuel supervision/terapi

I alt 33 lektioner

Egenterapi og selvrefleksion

50 lektioner.
Ud over lektionerne under uddannelsesforløbet (med basisforløb, overbygning og indlagte supervisionstimer) kræves det, at den studerende har modtaget mindst 50 lektioners egenterapi før eller under uddannelsen.

Selvrefleksion/træning uden undervisere

I alt 120 lektioner

Udspecificering af kursusforløbets lektioner

Teori og metode (minimumskrav 450 lektioner) – 593 lektioner

Egenterapi og selvrefleksion (minimumskrav 150 lektioner) – 338 lektioner

Supervision (minimumskrav 200 lektioner) – 249 lektioner

På kurserne undervises dels i teori, dels i metoder og praksis. Der er indlagt egenterapi/selvrefleksion i gruppe, ligesom færdighedstræning i at udøve terapi indgår som en naturlig del på alle kurser.

Dokumenteret egenterapi uden for uddannelsen kan indgå som en del af egenterapien, men altid ud fra en individuel vurdering. Den studerende må påregne tid til arbejde med øvelsesarbejde, rapportskrivning og læsning af teori (læsegruppe anbefales).

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR