UDDANNELSENS OPBYGNING

Uddannelsen forløber normalt over 4 ½ år og skal være afsluttet indenfor 6 år. Der kan søges dispensation under særlige omstændigheder, hvis der under studiet har været bevilget orlov på grund af sygdom, graviditet eller særlige omstændigheder som for eksempel ophold i udlandet grundet ægtefællens arbejde.

Basisforløb

Psykoterapeutuddannelsen består af et basisforløb, som følger Speculars 3 – årige Psykologiske Efteruddannelse suppleret med 6 dages færdighedstræning.

Færdighedstræningen, som starter på tredje år af uddannelsen, er knyttet til det enkelte moduls tema, teori og metode. Hvert uddannelsesår består af 21 kursusdage.

Sidste hold som kan tage denne uddannelse er gruppe 22.

Overbygning

Overbygningen forløber over 1 ½ år og afsluttes med 2 eksaminer: en skriftlig opgave og en praktisk opgave i psykoterapi.

Hovedvægten lægges her på udvikling af de terapeutiske færdigheder med basis i Specularmetoden.
Overbygningen består af 24 kursusdage. 8 kurser af 3 dage. Herudover kommer supervision og færdighedstræning, egenterapi, træning/møder uden underviserne, kursusrapporter, teoriforståelse, evalueringer og eksaminer.

+
OVERBYGNINGEN

8 kurser á 3 dages varighed fordelt over 1 ½ år
Et indledningsmodul på 3 dage samt 3 moduler med 2-3 kurser á hver 3 dages varighed.
16 undervisningsdage med færdighedstræning.

Litteraturliste til overbygningen

Overbygningen har som overordnet mål at bringe psykoterapeuten ind i en progressiv udvikling i forhold til at kunne skabe dybere og dybere kontakt med empati, intuition og visdom, således at terapeuten er i stand til at sanse, kontakte og anerkende klientens kerne bag de problemer, der præsenteres. Bearbejdningen af klientens problemområde sker således på baggrund af klientens kerne, og således at denne kommer til større og større udfoldelse.

Målet på overbygningen er at skabe en syntese og uddybning af basisforløbet for at de studerende bliver klædt på til at udøve psykoterapi overfor mennesker, som har brug for hjælp til at håndtere akutte kriser, stress, smerte, parforholds- og identitetsproblematikker.

Specularmetodens vægtning er sammenhængen mellem krop, følelser, tanker og udtryk samt blokering kontra frisættelse af energien indebærer, at viden om psykosomatiske problemstillinger og metoder til bearbejdning af disse ligger som en rød tråd hen gennem hele uddannelsen.

Specularmetoden sættes i relation til relevante terapeutiske traditioner og folder sig ud i forhold til håndtering af terapi indenfor ovenstående problematikker og afgrænses i forhold til normalitet og afvigelse. Af undervisningen vil fremgå, hvordan Specularmetoden uddyber og supplerer særlige fokusområder indenfor terapeutisk arbejde.

Terapeutisk færdighedstræning og supervision
Den terapeutiske færdighedstræning foregår både på og sideløbende med kurserne, men i tæt sammenhæng med de enkelte modulers teori, metode og interventionsområde. I træningsgruppen arbejdes kontinuerligt med etiske retningslinjer, problemer og dilemmaer.

Kursusprogram: Klik og læs om uddannelsens forløb

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR