UNDERVISERE – MED LANG PSYKOTERAPEUTISK ERFARING

KATRINE

BENTE

ANETTE

HANNE

ANNY

DAGMAR

KATRINE KRISTENSEN ROLIGHED

Cand. psych. aut. – Specialist i Psykoterapi
Mobil: 22 30 83 67 – Email: kkr@specular.dk

Katrine K. Rolighed tager imod klienter med og uden henvisning.

Det kan jeg hjælpe med:

 • Terapi til voksne
 • Supervision af psykologer og andet sundhedspersonale
 • Lederudvikling

Jeg har særlig interesse, viden og erfaring indenfor følgende områder:

 • Meditationspraksis
 • Stresshåndtering
 • Afdækning af følelsesregulering og fremme af bedre følelseshåndtering
 • Angst (generaliseret angst, præstationsangst, fobier, mild OCD)
 • Depressionsbehandling
 • Manglende selvværd
 • Manglende gennemslagskraft
 • Sorg og krise (f.eks. i forbindelse med dødsfald, skilsmisse, tab af funktionsniveau)
 • Smertebehandling
 • Personlig udvikling
 • Parforhold
 • Relationelle traumer fra barndommen (f.eks. incest, vokse op med alkoholiserede forældre, psykisk sygdom eller med psykisk eller fysisk vold)

Jeg lægger vægt på faglig soliditet og kvalitetssikring af mit arbejde. Det sker gennem fortsat videreuddannelse og supervision.

Klinikadresse: Egå Strandvej 4A, 8250 Egå

Bus nr. 17 går lige til døren

Parkering: Solklintvej

BENTE TORP

Cand.pæd.psych.aut. 
Mobil: 22 13 09 36 – Email: bt@specular.dk

Jeg tilbyder terapi til børn, unge og voksne – individuelt, samt til par og familier. Terapien kan omhandle forskellige problematiker som:

 • Angst og depression
 • Sorg og krisebearbejdning
 • Stresshåndtering
 • Personlig udvikling
 • Arbejdsrelaterede problemstillinger og konflikthåndtering – både privat og arbejdsmæssigt

Jeg har særligt erfaring med – og interesse for – relationsarbejde både i par og familier og i forhold til børn, unge og voksne med særlige behov.

Tilgangen i terapien er præget af min optagethed af koblingen mellem krop og psyke, som i praksis integreres gennem samtale, mindfulness- og kropslige øvelser, for eksempel i form af afspænding.

Terapien tilpasses individuelt med fokus på bearbejdning af: oplevelser, tanker, følelser og reaktionsmønstre.

Terapien kan støtte dig i at opnå en bedre kontakt med dig selv – både tanke- og følelsesmæssigt, i at finde afklaring af egne ønsker og behov, i at afdække og udvikle egne ressourcer til at håndtere udfordringer i livet, og til at indgå i relationer både privat og arbejdsmæssigt.

Udover terapi tilbyder jeg supervision til enkeltpersoner og grupper, og jeg afholder temadage og udviklingsforløb på arbejdspladser, særligt med fokus på professionel empati og trivsel på arbejdspladsen.

Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

ANETTE BRUUN

Psykoterapeut og psykomotorisk terapeut

Master i voksenuddannelse, RUC

Mobil: 29 29 39 45 – E-mail: ab@specular.dk

En dybere kontakt til kroppens sansninger er det første skridt til at skelne mellem balance og ubalance i livet. Dette udgangspunkt kan give en større klarhed, så vi også bliver bedre til at navigere i følelsernes veje og vildveje – finde vej ind til vores kerne.

Kroppen bliver på denne måde en vejviser til at finde en dybere kontakt med kernen.

Kernen er både vores anker og vores kompas, og når vi møder livet, os selv og andre med afsæt i kernen, bliver vi i stand til at være i verden på en konstruktiv måde.

Med kernen som det overordnede, anvender jeg forskellige psykomotoriske og psykoterapeutiske delmetoder, så at der skabes balance mellem fordybelse og udtryk.

Alle aktiviteter tager udgangspunkt i din personlige situation.

Individuel terapi:

Jeg tilbyder individuel terapi til unge og voksne, som f.eks. kan omhandle problematikker omkring:

 • Manglende kropskontakt
 • Smertehåndtering
 • Tankemylder
 • Lavt selvværd
 • Angst og depression
 • Følelse af ensomhed
 • Afgrænsning – overinvolvering eller distancering
 • Sorg og krise

Gruppeforløb:

Jeg tilbyder løbende små gruppeforløb i Speculars psykomotorik. Her lærer du at blive bedre til at mærke kroppens signaler og handlemuligheder ved at få bevidsthed om, hvordan krop og følelser hænger sammen. Dette alt sammen for bedre at kunne håndtere udfordrende situationer i din hverdag.

Temaer i forløbene kan være:

 • Grounding og centrering
 • Kropsbevidsthed og kropsoplevelse
 • Dynamiske øvelser
 • Afspænding og visualisering
 • Egenomsorg
 • Sensitivitet og styrke
 • Kontakt og grænser

Se under https://www.specular.dk/speculars-psykomotoriske-terapi/ for aktuelle muligheder.

Disse forløb kan følges selvstændigt eller være et fint supplement til Speculars individuelle terapi.

Eksterne temadage:

Herudover tilbyder jeg eksterne temadage og udviklingsforløb på arbejdspladser eller i andre organisationer.

 

Jeg er medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter, DAP og Dansk Psykoterapeutforening, MPF, og arbejder under foreningernes etiske retningslinjer.

Jeg har ikke aftale med sygesikringen, og modtager derfor ikke klienter med henvisning.

HANNE THORUP

Hanne er cand. psych. aut. og medstifter af Specular. 
Email: ht@specular.dk

Hanne arbejder i alle tre afdelinger af Specular:

Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1984. Har bred erfaring med psykosomatiske symptomer, angst, depression, mindreværd, sorg og krise. Arbejder både individuelt, med par og med grupper.

Specular Uddannelse: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker. Efteruddannelsen er for både ledere og medarbejdere.

Specular På Arbejdspladsen: Har udviklet og forestået kurser og projekter til rehabilitering af mobningsramte samt til generel forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Cand. psych. fra Aarhus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1983-2006. Deltaget i kurser inden for en bred vifte af terapiformer, herunder kropsterapi, drømmeforståelse, gestalt- og billedterapi.

Har undervist i psykologi på Randers Afspændingspædagogiske Seminarium. Har sammen med psykolog Anny Haldrup udviklet og gennemført et psykosomatisk klinikprojekt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet fra 1980-1984. Projektet modtog lægehenviste patienter med psykosomatiske symptomer, primært hovedpine. Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet, Egmontfonden og Århus Amt.

Privat psykologpraksis sammen med Anny Haldrup fra 1984. Har arbejdet som krisepsykolog for DSB og P&T og haft ydernummer under sygesikringen siden 1992.

Medstifter af Specular i 1992 sammen med psykologerne Anny Haldrup, Dagmar Møller Kristensen og Carol Dimmitt. Medforfatter til Speculars bog: “Mød livet – fra kernen” 2007.

Udviklede og forestod sammen med Anny Haldrup kursusdelen til Projekt “Tilbage til job” (Titijob) 2002-2004. Projektets formål var rehabilitering af en gruppe mobningsramte, der havde mistet tilknytningen til arbejdslivet. HK Århus var samarbejdspartner i projektet.

Har sammen med Anny Haldrup, Dagmar Møller Kristensen og Inger Lise Eriksen-Jensen stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt “Rehabilitering af mobningsramte – en tidlig indsats”. Projektet var forankret i Sundhed og Omsorg, Århus Kommune, og finansieret af Forebyggelsesfonden.

ANNY HALDRUP

Anny er cand. psych. aut. og medstifter af Specular.
Email: ah@specular.dk

Arbejder i alle tre afdelinger af Specular.

Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1984. Har bred erfaring med psykosomatiske symptomer, angst, depression, sorg og krise. Arbejder både med individuel- par- og gruppeterapi.

Specular Uddannelse: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper, der arbejder professionelt med andre mennesker. Efteruddannelsen er for både ledere og medarbejdere.

Specular På Arbejdspladsen: Har udviklet og forestået kurser og projekter til rehabilitering af mobningsramte samt til generel forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Cand. psych. fra Aarhus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialist og supervisor i psykoterapi siden 1996.

Deltaget i kurser indenfor en bred vifte af terapiformer, herunder kropsterapi, drømmeforståelse, gestalt- og billedterapi. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1983 – 2006.

Udviklede og gennemførte sammen med psykolog Hanne Thorup fra 1980 – 1984 et psykosomatisk klinikprojekt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet modtog lægehenviste patienter med psykosomatiske symptomer, primært hovedpine. Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet, Egmontfonden og Århus Amt.

Startede privatpsykologpraksis i 1984 i Århus sammen med Hanne Thorup.

Har arbejdet som krisepsykolog indenfor DSB og P&T og har siden 1992 haft ydernummer under sygesikringen.

Startede Specular i 1992 sammen med psykologerne Hanne Thorup, Carol Dimitt og Dagmar Møller Kristensen.

Udviklede og forestod sammen med Hanne Thorup kursusdelen til Projekt “tilbage til Job” (Titijob)fra 2002 – 2004 . Projektets formål var rehabilitering af en gruppe mobningsramte, der havde mistet tilknytningen til arbejdslivet. HK Århus var samarbejdspartner i projektet Medforfatter til Speculars bog “Mød livet – fra kernen” 2007

Har sammen med Hanne Thorup, Dagmar Møller Kristensen og Inger Lise Eriksen-Jensen siden 2009 -2011 stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt ‘ rehabilitering af mobningsramte -en tidlig indsats’. Projektet var financeret af Forebyggelsesfonden og forankret i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

DAGMAR MØLLER KRISTENSEN

Dagmar er cand. psych. aut.og medstifter af Specular.
Email: dmk@specular.dk

Arbejder i alle tre afdelinger af Specular:

Specular Uddannelsen: Har siden 1992 forestået efteruddannelse af faggrupper – både ledere og medarbejdere, der arbejder professionelt med andre mennesker. 16 hold har gennemført Speculars 3 – årige Psykologiske Efteruddannelse. Efterfølgende har mange kursister taget efteruddannelsens overbygninger: 2., 3. og 4. del. Desuden har et stort antal grupper gennemført Speculars 1 – årige Psykologiske Grundkursus.

Specular På Arbejdspladsen: Arbejder med ledelsesudvikling og supervision af ledere ud fra Speculars teori om Kernen og Masken på arbejdspladsen. Har desuden udviklet og forestået kurser og projekter til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Specular Psykologerne: Har arbejdet med psykoterapi i privat praksis siden 1986. Har bred erfaring med bl.a. sorg og kriser. Depressioner, angst og psykosomatiske symptomer. Problemer med parforhold og familierelationer.

Cand.psych. fra Århus Universitet 1980. Autoriseret af Dansk Psykolognævn. Specialist i psykoterapi. Efteruddannelse hos lærer i meditation og psykisk udvikling Bob Moore fra 1981 – 2006. Har deltaget i en lang række psykoterapikurser, herunder kurser i kropsterapi, drømmeforståelse og oplevelsesorienterede metoder.

Har arbejdet i PPR og som klinisk psykolog på psykiatrisk hospital. Privat psykologpraksis og kursusvirksomhed i offentligt og privat regi fra 1986. Fra 1992 ydernummer under sygesikringen. Krisepsykolog for DSB og P & T fra 1990 – 1995. Var medstifter af Specular i 1992 og har siden været med i udviklingen af firmaet. Oprettede og drev en afdeling af Specular på Holck Winterfeldts Allé i København fra 2000 – 2006.

Medforfatter af bogen: ‘Mød livet – fra kernen.’ 2007.

Har sammen med Anny Haldrup, Hanne Thorup og Inger Lise Eriksen-Jensen stået for udvikling af projektdesign og udførelse af Projekt ‘Rehabilitering af mobningsramte – en tidlig indsats’. Projektet var forankret i Sundhed & Omsorg, Århus Kommune, og finansieret af Forebyggelsesfonden.


Alle undervisere er højt kvalificerede psykologer/terapeuter med lang psykoterapeutisk erfaring Specular lægger vægt på kvalitet i undervisningen. Derfor går viden om psykologi og psykoterapi hånd i hånd med praktisk psykoterapeutisk erfaring.

Underviserne har et fælles teoretisk og terapeutisk udgangspunkt, men samarbejder ud fra forskellige psykologiske specialer. Sammenhængen og progressionen i processerne sikres ved, at underviserne arbejder tæt sammen omkring indhold og øvelser.

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR