UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Kurserne afvikles som eksternat. Vi arbejder med en gruppestørrelse på max. 16, hvilket muliggør bearbejdning og træning af færdigheder. Der arbejdes dels i plenum, dels i mindre grupper af varierende størrelse.

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teori og øvelser med hovedvægten på den personlige oplevelse og integration af stoffet. Dette sker både som egenterapeutisk bearbejdning i øvelser og meditationer og på gruppeniveau: F.eks. arbejde med egne drømme, billedterapi, rollespil, følelsesforløsning.

De studerende indlærer terapeutisk praksiserfaring gennem undervisernes demonstration af terapi i gruppen, gennem overværelse af medstuderendes arbejde med terapi og gennem egen udøvelse af terapeutisk træning i gruppen. Det praktiske arbejde følges op af såvel praktisk som teoretisk og metodisk refleksion.

Vi lægger vægt på kontinuitet i arbejdsprocessen via daglige hjemmetræningsøvelser og ekstra gruppemøder i perioden mellem kurserne.

Gennem hele uddannelsen evaluerer den enkelte sin proces med underviserne gennem skriftlig tilbagemelding efter kurserne, årsopgaver, specialet efter 3. år og den afsluttende eksamen.

Øvelser og meditationer bygges gradvist op henover uddannelsesårene: Processen startes op ved at opbygge og samle energien og ressourcerne, samtidig med at de blokerede områder i krop, tanker, følelser og udtryk træder frem.

Senere udbygges øvelsesarbejdet med fokus på at skabe forbindelse mellem den oprindelige uspolerede energikilde og det behov, vi har for udfoldelse i vort liv i dag.

Efterhånden integreres eget sanse- sensitivitets- og fordybelsesarbejde med øvelser og meditationer, som omhandler kontaktfeltet med andre mennesker og det terapeutiske klientarbejde I særdeleshed.

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR