SPECULARS PSYKOLOGISKE GRUNDKURSUS

Bente
Dagmar
Anny

Grib chancen for at få en indføring i Specularmetoden.

Underviserne Anny Haldrup, Bente Torp og Dagmar Møller Kristensen har fælles teoretisk og terapeutisk udgangspunkt, men samarbejder ud fra forskellige psykologiske specialer. Underviserne har arbejdet professionelt med mindfulness og meditation i mange år.

Speculars psykologiske grundkursus et 1-årigt forløb, der henvender sig til mennesker, der ønsker at arbejde bevidst med sig selv i et længere-varende forløb.

Sådan siger kursisterne, der har gennemført grundkurset:

”Alle mennesker kunne få gavn af dette kursus. Man lærer sig selv bedre at kende og får mange aha-oplevelser. Derudover kan alle øvelserne bruges derhjemme, så der er god mulighed for at arbejde videre senere.”

“Jeg vil gerne anbefale kurset, fordi det er en gave at få lov at blive rummet med alle ens fejl – og være i proces med andre mennesker.” (Helga)

Jeg er blevet mere ’tydelig’ i mit udtryk på jobbet og mere tydelig i alle mine relationer.  Den større, dybere indsigt jeg har fået via kurset, kan jeg varmt anbefale andre.  (Vita)

Kursusforløbet har fungeret godt. Underviserne har suppleret hinanden på fin vis samtidig med, at der har været en klar rød tråd i kursusforløbet.  (Thomas)

GRUNDKURSETS OPBYGNING OG INDHOLD

Grundkurset er bygget op af tre moduler, som foreståes på skift af psykologerne: Bente Torp, Anny Haldrup og Dagmar Møller Kristensen.

Åbningskursus
1. modul ved Bente Torp

Vilje til åbenhed er første forudsætning for udvikling. Der er to retninger for åbenhed: vejen ind til dig selv, og vejen ud til de andre. På kurset vil vi arbejde med begge veje.

Vi kan være bange for at se på og mærke vores egne følelser, eller vi kan være villige til at se på os selv med åbenhed og accept.
Vores forhold til andre mennesker kan være knudret og præget af utryghed, mistro eller forvirring, eller det kan være ligefremt og præget af nysgerrighed, nærvær og god grænsesætning.

På kurset vil vi undersøge og bearbejde de polariteter, der eksisterer i os selv som enkeltpersoner og i vores forhold til andre mennesker. Vi vil styrke vores evne til at møde både os selv og andre med åbenhed og nærvær. Heri ligger muligheden for en forbedret kontakt med både egne og andre menneskers kvaliteter.

Kroppens sanselige verden
2. modul ved Anny Haldrup

Vores krop er en storslået natur, men spændinger og stivhed, smerter og stress kan forhindre os i at komme i kontakt med kroppen og opleve den. I disse situationer kan det være en stor hjælp at finde tilbage til den oprindelige natur i os selv: at mærke den umiddelbarhed og naturlighed, som vi havde i barndommen.


Vi vil på kurset arbejde med, hvordan vi kan lukke os op kropsligt og dermed give mulighed for større åbenhed i forhold til andre mennesker. Vi vil også se på den livskraft, der ligger i vores seksualitet, og på sammenhængen mellem seksualitet og kontakt til eget og det modsatte køn.
Målet er at styrke kontakten med de kilder af energi og kreativitet, der findes i vores krop. Vores egen naturlighed kan hjælpe os med at håndtere vanskelige følelsesmæssige reaktioner, så vi får rum til flere lystfyldte aktiviteter.

Kommunikation fra kernen og masken
3. modul ved Dagmar Møller Kristensen

Kontakten med os selv er afgørende for, hvordan vi kommunikerer med andre mennesker. Når vi mister kontakten med kernen og ryger ud i masken, kan vi f.eks. blive grebet af negative tanker, selvfordømmelse, lavt selvværd og emotionel ubalance, som skaber negative spiraler i forholdet til andre mennesker. Resultatet på arbejdspladsen kan være irritation, brokkeri og emotionel forurening. Resultatet i familielivet kan være utilfredshed, manglende overskud og skænderier.

På kurset sætter vi fokus på, hvordan udtrykket kan hjælpe os med at genskabe kontakten med kernen. Når der bliver større overensstemmelse mellem det, vi mærker indeni, og det vi udtrykker, vil vi ofte mærke en lettelse, både fysisk og psykisk. Vi får større klarhed, indre ro og en mere ægte kontakt med andre mennesker.

En af maskens udtryksformer er projektioner. På kurset vil vi sætte lys på, hvordan såvel positive som negative projektioner skaber uklarhed i vores kommunikation og samarbejde med andre mennesker. Vi vil både arbejde med de projektioner, vi sender afsted til andre og med effekten af at blive ramt af andres projektioner.

 

PRIS OG BETALINGBETINGELSER

Samlet pris for Speculars Psykologiske Grundkursus; kr. 16.390,-

Ved tilmelding betaler du i depositum: kr. 3000,-. Når betalingen er registreret, er du optaget på Speculars Psykologiske Grundkursus.

Resten kan betales samlet ved kursets start eller i to rater:
1. rate: kr. 6.695 
2. rate: kr. 6.695 

Indbetalte og forfaldne rater tilbagebetales ikke.

Tilskudsmuligheder
Nogle kursister har mulighed for helt eller delvist at få betalt kursusafgiften af arbejdspladsen. Det er også muligt for kursister, som ønsker uddannelsen, at få refunderet kursusafgiften ved hjælp af Bruttolønsordningen, fordi den er relevant for nu-værende arbejde eller som fremtidig arbejdsmæssig udviklingsmulighed.
Arbejdsgiveren betaler for uddannelsen eller kurserne, og det modregnes i din bruttoløn. Hermed har din arbejdsgiver ingen udgifter. Du betaler selv med egne lønkroner, men sparer reelt mellem 30-50 % i forhold til kursusprisen. Det er vigtigt, at du selv undersøger mulighederne, da regler omkring fradrag løbende ændrer sig. Yderligere information om Bruttolønsordningen på www.skat.dk

Målet med Grundkurset er at

 • bringe dig tættere på dine egne kvaliteter
 • give dig større indsigt i dig selv og dit forhold til andre mennesker
 • forbedre din evne til at møde dig selv og andre med åbenhed og nærvær
 • forbinde de erhvervede indsigter med dit personlige liv og arbejdsliv.

Det er et overordnet sigte at forbinde undervisningen med deltagernes hverdagsliv, så de indvundne erkendelser kan gøre nytte direkte, f.eks. som en forbedret indre balance i hverdagens situationer eller som et forbedret samarbejde/en forbedret kommunikation med andre mennesker.

Kurset vil give dig

 • en indføring i Speculars begrebssæt: Kernen og masken
 • en teoretisk og praktisk forståelse af samspillet mellem tanker, følelser og krop
 • en forbedret kontakt til egen krop og egne følelser
 • en forbedret evne til at opretholde indre ro og balance i en hverdag, der kan være stresset og krævende

Arbejdsform

Vi arbejder med en gruppestørrelse på ca. 14. Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teori og øvelser med hovedvægten på den personlige oplevelse og integration af stoffet.

Lone Holm er tidligere kursist på Grundkursus. Læs interviewet med Lone om hendes udbytte af at være deltager på Speculars Psykologiske Grundkursus.

Specularmetoden

 • er udviklet gennem de sidste 25 år.
 • arbejder med alle dele af mennesket: krop, følelser og tanker, samt de underliggende energistrukturer, som forbinder krop, følelser og tanker
 • bygger på det grundsyn, at alle mennesker har en positiv kerne, der ligger som et altid tilstedeværende beredskab bag problemer og blokeringer.
 • på Speculars Psykologiske Grundkursus anvendes meditation, krops- og energiøvelser med det sigte at skabe bedre balance, centrering og jordforbindelse. Arbejde med lyd, billeder, farver og drømme indgår i undervisningen.

Grundkurset er et selvstændigt forløb, men kan også være en god forberedelse til Speculars 1-årige Psykologiske Efteruddannelse. Deltagerne kan ikke være i terapeutiske forløb andre steder i kursusåret.

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR