STYRK EMPATIEN PÅ ARBEJDSPLADSEN

Hvor der er mennesker, er der følelser – også på en arbejdsplads.

Lær at bruge dine følelser i arbejdet med andre, så følelserne arbejder for dig i stedet for imod dig.

Hvem har gavn af empati på arbejdspladsen?

Det har alle. Borgerne, medarbejderne og hele arbejdspladsen.
Når det empatiske møde lykkes:

 • oplever borgerne bedre fysisk og psykisk trivsel, og får større tillid til – og tilfredshed med – den service, de modtager.
 • får medarbejderne overskud, robusthed og evne til at forebygge stress. Det giver en bedre trivsel, der spreder sig som ringe i vandet på arbejdspladsen, og det smitter af på hjemmelivet.
 • betyder det for arbejdspladsen tilfredse borgere, færre fejl, et bedre psykisk arbejdsmiljø og, til syvende og sidst, en bedre økonomi.

På Speculars kurser lærer du at

 • skabe glæde i arbejdet
 • skabe ro, når der er stress på
 • skabe balance mellem at være åben og afgrænset
 • bruge dit engagement uden at brænde ud
 • blive robust – uden at blive hård
 • finde ind til brugerens behov
 • gå i dybden i kontakten
 • mærke dine egne grænser og respektere dem
 • udvikle din empati

Empati er ikke et spørgsmål om kemi

Det gode omsorgsarbejde eller samarbejde er ikke et spørgsmål om ‘kemi’ – det handler om at kunne håndtere egne og andres følelser og reaktioner konstruktivt og empatisk.
Følelser kan dræne og belaste os, hvis vi ikke ved, hvordan vi skal forholde os til dem. Når vi kan være i følelserne og håndtere dem, giver de overskud og robusthed til den enkelte borger, til den enkelte medarbejder og et kompetenceløft til hele arbejdspladsen.

UNDERVISNINGSTILBUD I EMPATI

I undervisningen kan vægten lægges på det empatiske møde med borgeren eller på arbejdet med empati i medarbejdergruppen.

MÅLGRUPPE

Er du sygeplejerske, læge, pædagog, underviser, sosu-hjælper eller lignende. Vores undervisningstilbud retter sig imod den samlede arbejdsplads.

UDGIVELSER OM EMPATI

Find de forskellige udgivelser ved at klikke på linket

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR