UNDERVISNINGSTILBUD I EMPATI

VI KAN ALLE BLIVE BEDRE TIL EMPATI – OG PROFESSIONEL EMPATI KAN UDVIKLES

Undervisningen med fokus på temaerne nærvær, empati og robusthed tilbydes i forskellig form:

 • Korte oplæg – cirka tre timer
 • Temadage – enkelte eller over flere dage
 • Kortere eller længerevarende kursusforløb med fokus på den praktiske implementering. Kan suppleres med “Fluen på væggen”: direkte observation og supervision i arbejdssituationen.
I undervisningen kan vægten lægges på det empatiske møde med borgeren eller på arbejdet med empati i medarbejdergruppen. På den måde er det muligt at skræddersy både oplæg, temadage og kursusforløb i forhold til behovet på den enkelte arbejdsplads. Vi har et korps af dygtige undervisere med erfaring fra alle områder indenfor omsorgs- og velfærdsfagene.

EMPATI I MØDET MED BORGEREN

Empati – det ægte møde

Speculars kurser sætter fokus på, hvordan professionel empati kan udvikles og forbedre kontakten mellem den professionelle og klienten med henblik på at styrke samarbejdet og trivslen for begge parter.

Professionel empati er kendetegnet ved evnen til at sætte sig ud over personlige sym- og antipatier og møde andre med åbenhed. Professionalitet indebærer ikke et fagligt/teoretisk filter, som forhindrer den professionelle i at blive følelsesmæssigt berørt, men det afgørende er, at man kan forholde sig til følelserne.

Professionel empati indebærer evnen til at afgrænse og skelne mellem egne og andres følelser, og at være til stede med ægte nærvær. Begreberne kernen og masken har gennem mange år været afprøvet og har vist sin værdi i Speculars arbejde med individer og organisationer. Skelnen mellem kernen og masken gør det muligt at beskrive og forstå forskelle mellem afbalancerede og ude-af-balance tilstande hos individer og i grupper.

At arbejde med kernen på individniveau indebærer

 • at afdække og udvikle individuelle kvaliteter og ressourcer
 • at styrke den professionelle empati og robusthed
 • at fremme engagement og drivkraft

At arbejde med kernen på individniveau indebærer

 • en fælles forholden sig til arbejdspladsens værdisæt og udmøntningen af dette i praksis
 • anerkendelse af forskelligheder og plads til udfoldelse af individuelle kvaliteter og ressourcer
 • styrkelse af kreativitet og arbejdsglæde

EMPATI I SAMARBEJDET

Empati giver trivsel og arbejdsglæde – lær at samarbejde fra kernen

  • Få mere af det, der føles godt i dagligdagen
  • Få mindre af det, der dræner energien.
  • Styrk den gensidige tillid og respekt
  • Lad arbejdsglæden vokse
  • Få overskud, robusthed og evne til at forebygge stress

Hvad enten vi er ledere eller medarbejdere har vi brug for at kunne kommunikere og samarbejde på en måde, der er konstruktiv for både os selv og for andre. Det er et fælles udviklingsområde for alle på en arbejdsplads. Speculars medarbejderudvikling træner evnen til progressiv involvering, der er et udtryk for, samarbejde og kommunikation fra kernen. Du bruger dine kvaliteter, evner og ideer i et naturligt flow med kollegaer og ledere, og du forsøger at bevare din egen balance – også når du bliver mødt af andres emotioner.

Speculars medarbejderudvikling giver dig teoretisk og praktisk viden om de psykologiske mekanismer, der kan gøre et samarbejde vanskeligt og om vejen til et sundt psykisk arbejdsmiljø både mellem enkeltpersoner og på arbejdspladsen generelt.


I processen træner du

 • kendskab til kernen og masken i dig selv
 • evnen til at holde fokus i din egen kerne
 • evnen til at lytte til andre og udtrykke dig klart
 • evnen til at håndtere vanskelige situationer og bidrage til en løsning, der respekterer både de andre og dig
 • evnen til at gå aktivt og åbent ind i samarbejdet og samtidig bevare din evne til at sætte nødvendige grænser

KONTAKT

E: info@specular.dk

CVR: 16920630

FØLG SPECULAR